Χλωροφύλλη

Χλωροφύλλη

Η πράσινη χρωστική ουσία των φυτών είναι απαραίτητη για την πρόσληψη της ηλιακής ενέργειας και την φωτοσύνθεση.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

χλωροφύλλη, πράσινη χρωστική ουσία, χλωροφύλλη α, χλωροφύλλη β, Φωτοσύνθεση, δακτύλιο πορφυρίνης, χρώμα, χλωροπλάστης, δακτύλιο πυρρόλης, ιόν μαγνησίου, βιολογία, βιοχημεία, χημεία

Σχετικά έξτρα

Φωτοσύνθεση

Τα φυτά είναι ικανά να αξιοποιούν τις ανόργανες ουσίες (το διοξείδιο του άνθρακα και το...

Φωτοσύνθεση (βασικές γνώσεις)

Τα φυτά έχουν την ικανότητα να παράγουν οργανικές ενώσεις(σάκχαρα) από ανόργανα υλικά...

Σύγκριση μονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων φυτών

Τα δύο είδη αγγειόσπερμων είναι τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα.

Ευγλήνη

Μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός που διαθέτει μαστίγιο και ζει σε γλυκά νερά. Μπορεί...

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Άνθος

Με τη βοήθεια των γραφικών μαθαίνουμε για την δομή ενός τυπικού λουλουδιού.

Πυρόλη (C₄H₅N)

Αζωτούχα, ετεροκυκλική, οργανική ένωση.

Added to your cart.