Τύποι εδαφών / Ουγγαρία (χάρτης)

Τύποι εδαφών / Ουγγαρία (χάρτης)

Τα γραφικά παρουσιάζουν την κατανομή των διαφόρων τύπων εδάφους στην περίπτωση της Ουγγαρίας.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

τύπους εδαφών, Ουγγαρία, έδαφος, καφέ δασικού εδάφους, χλωμό δασικό έδαφος, αμμώδη εδάφη, βάλτο έδαφος, Το χώμα στο έδαφος, προσχωσιγενή εδάφη, λιβαδικό έδαφος, Προφίλ αλατούχου εδάφους, Σκουριά-καφέ χώμα, χάρτης, φύση, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Types of soil (soil profiles)

Τα γραφικά παρουσιάζουν τη διαστρωμάτωση των εδαφών ανάλογα με την γεωγραφική ζώνη, τα...

Ρύπανση του εδάφους

Τα γραφικά αναφέρουν τις κύριες αιτίες της ρύπανσης του εδάφους.

Γεωμορφολογικός χάρτης της Ουγγαρίας

Τα γραφικά παρουσιάζουν τις γεωγραφικές περιοχές και το ανάγλυφο της Ουγγαρίας και της...

Εθνικοί δρυμοί της Ουγγαρίας

Στην Ουγγαρία βρίσκουμε δέκα εθνικούς δρυμούς (προστατευόμενα εθνικά πάρκα).

Ο κύκλος του αζώτου

Το άζωτο της ατμόσφαιρας δεσμεύεται με τη βοήθεια βακτηριδίων και χρησιμοποιείται από...

Διοικητικός χάρτης της Ουγγαρίας

Με τη βοήθεια των γραφικών μαθαίνουμε για την διοικητική διαίρεση, τους νομούς και τις...

Added to your cart.