Με την βοήθεια ενός ρομπότ, εξερευνούμε τον κόσμο της μαθηματικής αντίληψης του χώρου.

Σχετικά έξτρα

Κατασκευή γωνίας 60°

Η κατασκευή γωνίας 60 μοιρών ανάγεται στο κανονικό τρίγωνο.

Συμμετρικό ευθύγραμμου τμήματος

Με δεδομένο έναν άξονα συμμετρίας στο επίπεδο και ένα ευθύγραμμο...

Κατασκευή καθέτου σε σημείο Ρ της ευθείας

Με δεδομένη μια ευθεία ε και ένα σημείο Ρ πάνω σε αυτήν,...

Σχέση μεταξύ του όγκου μιας τετράεδρης πυραμίδας και ενός πρίσματος

Στο πείραμα αποδεικνύουμε ότι ο όγκος του πρίσματος είναι...

Κατασκευή παράλληλων ευθειών - Β' τρόπος

Κατασκευάζουμε έναν ρόμβο που η μία πλευρά του βρίσκεται στην...

Ζύγιση του πυθαγόρειου θεωρήματος

Με το πείραμα που ακολουθεί μπορούμε να αποδείξουμε το γνωστό...

Κατασκευή καθέτου από σημείο Ρ εκτός ευθείας

Με δεδομένη μια ευθεία ε και ένα σημείο Ρ εκτός ευθείας,...

Συμμετρικό τριγώνου ως προς άξονα

Με δεδομένα στο επίπεδο ένα τρίγωνο ΑΒΓ και μία ευθεία ε, μπορούμε...

Added to your cart.