Πολυτετραφθοροαιθυλένιο, τεφλόν (C₂F₄)n

Το πιο γνωστό πολυμερές πλαστικό.

Σχετικά έξτρα

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο...

Διμεθυλαμίνη (NH(CH₃)₂)

Άχρωμο αέριο, με καυστική οσμή, που έχει πολλές εφαρμογές στην...

Ε-πεντένιο-2

Ένα ισομερές των πεντενίων.

Αντίδραση αναψυκτικού κόλας με γάλα

Άραγε τι συμβαίνει όταν αναμείξουμε δύο πασίγνωστα - και χημικώς...

Γρήγορη και αργή καύση

Ένα βίντεο για τα χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ ταχείας και...

Ακεταλδεϋδη (αιθανάλη) (CH₃CHO)

Είναι μια αλδεϋδη που έχει σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία, ως...

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

Άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην φασματοσκοπία NMR.

Ισοπρένιο (2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο) (C₅H₈)

Με τον πολυμερισμό του παράγεται το συνθετικό καουτσούκ.

Added to your cart.