Πολυμερισμός αιθενίου

Πολυμερισμός αιθενίου

Από το αιθένιο (ή αιθυλένιο), παράγεται με πολυμερισμό το πλαστικό υλικό πολυαιθυλένιο.

Χημεία

Keywords

πολυμερισμός, αιθένιο, αιθυλένιο, χημικός, Αντίδραση, αλκένιο, ολεφινών, πολυμερές, μόριο αιθενίου, πολυαιθυλένιο, πλαστικό, PE, μόριο του οξυγόνου, ακόρεστη ένωση, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Scenes

Σχετικά έξτρα

Μοριακές ασκήσεις 2. (Πολικότητα)

Ασκήσεις για την κατανόηση της πολικότητας των μοριακών δεσμών.

Μπαταρίες φρούτων

Με βάση το πρότυπο του γαλβανικού στοιχείου (μπαταρίας) Daniell...

Πυρακτωμένη καρδιά

Με την διάσπαση του διαλύματος νιτρικού καλίου, και το οξυγόνο που...

Κάμψη στήλης νερού

Περίεργο φαινόμενο παρατηρούμε, αν κρατήσουμε ένα ηλεκτροστατικά...

Κυψέλη καυσίμου

Επιτρέπει την φιλική προς το περιβάλλον κίνηση των αυτοκινήτων: το...

Επιφανειακή τάση των υγρών 2 (παρατήρηση)

Στο βίντεο αυτό πειραματιζόμαστε με χρώματα για τρόφιμα.

Μοριακές ασκήσεις 3. (Ιόντα)

Ασκήσεις για την κατανόηση του σχηματισμού ιόντων.

Ηλεκτρικός συσσωρευτής (μπαταρία μολύβδου)

Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν μέσα σε έναν...

Added to your cart.