Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅)

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅)

Χημική ένωση που σχηματίζεται ως λευκός καπνός με την καύση του φωσφόρου.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

πεντοξείδιο του φωσφόρου, Φώσφορος, φωσφορικό οξύ, οξείδιο, καπναέριο, σύνδεσμος, ανόργανος, χημεία

Σχετικά έξτρα

Ερυθρός φώσφορος

Μία αλλότροπη μορφή του φωσφόρου.

Λευκός φώσφορος (P₄)

Μία από τις αλλότροπες μορφές του φωσφόρου.

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αναψυκτικά, και ως καθαριστικό αλάτων και σκουριάς.

Φωσφορικό ιόν (PO₄³⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν από το μόριο του φωσφορικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

Τριχλωριούχος φώσφορος (PCl₃)

Άχρωμο υγρό που σχηματίζει πυκνή νέφωση όταν βρεθεί σε υγρό ατμοσφαιρικό αέρα.

Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο φώσφορος είναι σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκεται σε...

Διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂)

Πολυμορφική ένωση που απαντάται στην φύση, σε κρυσταλλική μορφή, ως χαλαζίας.

Added to your cart.