Ψάρια του γλυκού νερού

Ψάρια του γλυκού νερού

Πολλά από τα ψάρια του γλυκού νερού είναι ιδιαίτερα αγαπητά ως ανθρώπινη τροφή.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

ψάρι, του γλυκού νερού, είδη ψαριών, τσιπούρα, λούτσος, χέλι, λυκόψαρο, Πρώσος κυπρίνος, Zander, πέστροφα, Κυπρίνο, αλιεία, ραχιαίο πτερύγιο, πυελικό πτερύγιο, ουραίο πτερύγιο, Gill, Ζυγαριά, θωρακικό πτερύγιο, που τρέφονται με πλαγκτόν, σπίτια με λάσπη, αρπακτικό, βενθικά, ποτάμι, λίμνη, ζώο, σπονδυλωτά, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Κυπρίνος

Freshwater fish used as food in many parts of the world.

Καρχαρίες

Ψάρια με χόνδρινο σκελετό. Γνωστότερα είδη τους είναι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες και οι...

Πεσκανδρίτσα

Αυτό το ψάρι με την παράξενη εμφάνιση χρησιμοποιεί μια φωσφορίζουσα νηματοειδή απόφυση ως...

Οικοθέση (θώκος)

Στην οικολογία, η οικοθέση είναι ο όρος που αναφέρεται στον χαρακτηριστικό χώρο ζωής κάθε...

Η αναπνοή των ψαριών

Τα αιμοφόρα αγγεία στα βράγχια των ψαριών απορροφούν το οξυγόνο από το νερό και αποδίδουν...

Κοιλάκανθος

"Ζωντανό απολίθωμα", σημαντικό είδος-σταθμός στην εξέλιξη των τετράποδων σπονδυλωτών.

Αρχαϊκά πλακόδερμα ψάρια

Είδος ψαριών που έχει εκλείψει, με "πανοπλία" από σκληρές πλάκες που προστάτευαν το...

Μαργαριτοφόρα μύδια του γλυκού νερού

Είδος μυδιού το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στα νερά ποταμών.

Ποτάμια καραβíδα

Καραβíδα μεγάλου μεγέθους η οποíα ζει σε ποτάμια και λίμνες με καθαρό νερό.

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Βάτραχος εδώδιμος

Τα γραφικά παρουσιάζουν την ανατομία των αμφιβίων μέσα από το παράδειγμα ενός κοινού...

Added to your cart.