Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο φώσφορος είναι σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκεται σε διαρκή κυκλική κίνηση πάνω στην Γη.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Κύκλος, φωσφόρου, φωσφορικό ιόν, φωσφορικά, γκουανό, απατίτης, λευκού φωσφόρου, ερυθρός φωσφόρος, γονιμοποίηση, λίπασμα, ανθρώπινη δραστηριότητα, διάβρωση, ηφαιστειακή δραστηριότητα, ηφαίστειο, Ορυχείο, ίζημα, τεκτονική, υδάτινη ροή, εργοστάσιο, ζώο, πουλί, ανθρώπινος, βιολογία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αναψυκτικά, και ως καθαριστικό αλάτων και σκουριάς.

Φωσφορικό ιόν (PO₄³⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν από το μόριο του φωσφορικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

Υδρολογικός κύκλος (μεσαίο επίπεδο)

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Ο κύκλος του αζώτου

Το άζωτο της ατμόσφαιρας δεσμεύεται με τη βοήθεια βακτηριδίων και χρησιμοποιείται από...

Ο κύκλος του οξυγόνου

Το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς, βρίσκεται...

Ο κύκλος του άνθρακα

Με την φωτοσύνθεση, ο άνθρακας ενσωματώνεται σε οργανικές ενώσεις, ενώ με την αναπνοή...

Λευκός φώσφορος (P₄)

Μία από τις αλλότροπες μορφές του φωσφόρου.

Ερυθρός φώσφορος

Μία αλλότροπη μορφή του φωσφόρου.

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅)

Χημική ένωση που σχηματίζεται ως λευκός καπνός με την καύση του φωσφόρου.

Added to your cart.