Οξικό οξύ (αιθανικό οξύ) (CH₃COOH)

Είναι το προϊόν του δεύτερου κύκλου οξείδωσης της αιθανόλης.

Σχετικά έξτρα

Βήτα-D-φρουκτόζη (C₆H₁₂O₆)

Η φρουκτόζη, που περιέχεται στα φρούτα, είναι ο γλυκύτερος απλός...

Μεθυλαμίνη (NH₂CH₃)

Η πιο απλή πρωτοταγής αμίνη.

Το χρώμα της ντομάτας

Γιατί είναι κόκκινες οι ντομάτες;

Προπένιο (C₃H₆)

Με πολυμερισμό του παράγεται το πολυπροπυλένιο.

Πείραμα του Fehling

Προσθέτοντας φορμαλδεΰδη σε αντιδραστήρια Fehling, και με την...

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Υγρό δυσάρεστης οσμής, με χαμηλό σημείο βρασμού.

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

Added to your cart.