Ντόλμεν (χούνεμπεντ)

Ντόλμεν (χούνεμπεντ)

Τα ντόλμεν της σημερινής Ολλανδίας κατασκευάστηκαν πριν από 5000 χρόνια περίπου.

Ιστορία

Keywords

dolmen, μεγαλιθικό χούνεμπεντ, Ολλανδία, Νεολιθική περίοδο, Εποχη Του Λιθου, προϊστορία, Neolit, Χαλκολιθική, κτηνοτροφία, γεωργία, διακανονισμός, κατοικία, νεκρικό θάλαμο, τρόπου ζωής, τακτοποίηση, αρχαιολογία, στρώμα πάγου, μεγαλίθος, ιστορία, Χειροτεχνία, κατασκευή, παγετώνας, παγετώνων, Εργαλεία, τεχνική

Σχετικά έξτρα

Questions

 • Σε ποια σημερινή χώρα βρίσκονται τα χούνεμπεντ;
 • Ποια ήταν η πιθανή λειτουργία των ντολμέν;
 • Ποιος διάσημος αρχαιολογικός χώρος «συγγενεύει» με τα χούνεμπεντ;
 • Από πού προέρχονταν οι ογκόλιθοι;
 • Πώς έφτασαν οι ογκόλιθοι των χούνεμπεντ στην σημερινή Ολλανδία;
 • Πόσα χούνεμπεντ βρίσκονται στην Ολλανδία;
 • Σε ποια επαρχία της Ολλανδίας βρίσκεται η πλειοψηφία των χούνεμπεντ;
 • Πότε χτίστηκαν τα χούνεμπεντ;
 • Ποιο από τα παρακάτω είναι το παλαιότερο;
 • Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να συσχετιστεί με τα χούνεμπεντ;
 • Η ολλανδική λέξη "hunebed" είναι ο συνδυασμός των λέξεων...
 • Ποιο είναι το μεγαλύτερο χούνεμπεντ στην Ολλανδία;
 • Πόσο ζυγίζει ο μεγαλύτερος ογκόλιθος όλων των χούνεμπεντ;
 • Πού βρίσκεται το χούνεμπεντ αρ. D49;
 • Ποιος όρος αναφέρεται στα χούνεμπεντ;
 • Ποια δραστηριότητα ΔΕΝ ασκούσαν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής;
 • Ποιο ΔΕΝ είναι μέρος ενός hunebed;
 • Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ήταν σημαντικός παράγοντας κατά την ανέγερση νεολιθικών οικισμών;
 • Ποια από τα παρακάτω εργαλεία ΔΕΝ είναι από τη Νεολιθική Εποχή;
 • Τι συμβόλιζαν πιθανώς τα ντολμέν;
 • Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή νεολιθικών κατοικιών;
 • Ισχύει ότι μέσα στις νεολιθικές κατοικίες υπήρχαν και εστίες ;
 • Ισχύει ότι οι αρχαιολόγοι βρήκαν ντολμέν μόνο στην Ευρώπη;

Scenes

Νεολιθικός οικισμός

Η Νεολιθική εποχή, το τελευταίο στάδιο της Λίθινης περιόδου, ακολούθησε την Παλαιολιθική εποχή και προηγήθηκε της Χαλκολιθικής (ή της Εποχής του Χαλκού).

Η εμφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη ζωή των νεολιθικών λαών. Με την εγκατάσταση των νομαδικών πληθυσμών εμφανίστηκαν οικισμοί με πιο ανθεκτικές κατοικίες, κυρίως κοντά σε πόσιμο νερό, δάση, βοσκοτόπια και αρόσιμη γη. Οι κάτοικοι έχτιζαν επίσης στάνες για τα ζώα, κοντά στις κατοικίες τους.

Πανοραμική άποψη

Κατοικία

Οι ανθεκτικές και άνετες κατοικίες ήταν απαραίτητες για την μόνιμη εγκατάσταση. Ενώ οι παλαιολιθικοί άνθρωποι ζούσαν μ.ά. σε σπηλιές ή σε πρωτόγωνες καλύβες, οι νεολιθικοί έχτιζαν και ζούσαν σε σπίτια.

Αρχικά, οι τοίχοι αυτών των κατοικιών χτίζονταν από ξύλο ή κλαδόπλεγμα με λάσπη, αργότερα από πλίνθινα τούβλα επίσης. Οι στέγες ήταν είτε επίπεδες είτε κεκλιμένες ανάλογα με το κλίμα. Στο εσωτερικό δεν υπήρχαν έπιπλα εκτός από τους χώρους ύπνου που κατασκευάζονταν από άχυρο και καλύπτονταν με δέρμα ζώων και γούνα. Η εστία βρισκόταν επίσης μέσα στο σπίτι.

Εσωτερικοί χώροι

 • πλευρικός τοίχος
 • δομή στέγης
 • εργαλεία
 • θέση-κρεβάτι
 • χωμάτινο δάπεδο
 • τζάκι
 • φούρνος

Οικογένεια

Η εμφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας κατά τη Νεολιθική Εποχή επέφερε τεράστιες αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες επηρέασαν επίσης την κοινωνική δομή: εμφανίστηκαν οι μεγάλες οικογένειες, όπου ζούσαν μαζί παράλληλα τρεις γενιές.

Τα ρούχα της Νεολιθικής ήταν πολύ πιο ποικίλα από αυτά της Παλαιολιθικής. Με την εμφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, οι φυσικές ίνες όπως το μαλλί, το βαμβάκι, το λινάρι και ο καμβάς έγιναν άμεσα διαθέσιμες, για την παραγωγή υφασμάτων με κλώση και ύφανση. Τα ρούχα που παράγονταν με αυτόν τον τρόπο ήταν πιο άνετα και πιο ανθεκτικά.

Χώρος ταφής

 • τύμβος
 • κορωνίδα της εισόδου
 • κορωνίδα
 • πέτρες σε σχήμα κύκλου
 • είσοδος
 • υποβαστάζουσες πέτρες πύλης
 • υποβαστάζουσα πέτρα

Η ταφή των νεκρών εμφανίστηκε ήδη στην Παλαιολιθική περίοδο. Οι νεκροί τοποθετούνταν καθιστοί ή σε εμβρυακή στάση. Πέρα από τον διαφορετικό τρόπο ζωής, οι νεολιθικοί άνθρωποι εφάρμοζαν νέους τρόπους ταφής επίσης, χτίζοντας τάφους έξω από τους οικισμούς.

Τα ντολμέν που κτίστηκαν από τους μεγαλιθικούς πολιτισμούς ήταν πιθανώς ειδικοί τάφοι κατασκευασμένοι από μεγάλους βράχους. Το εσωτερικό τους μπορεί να συμβόλιζε μια σπηλιά που φιλοξενούσε τα πνεύματα των νεκρών. Δίπλα στους σκελετούς, κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν όπλα, εργαλεία, μαγειρικά σκεύη και κοσμήματα.

Άφιξη των πέτρων

Στην επαρχία του Drenthe, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι ντολμέν, δεν υπάρχουν βουνά ή βράχοι. Οι πέτρες είναι πολύ πιθανό να έχουν φτάσει στην σημερινή Ολλανδία κατά τη διάρκεια της εποχής των παγετώνων. Οι τεράστιοι αυτοί ογκόλιθοι από γρανίτη μεταφέρθηκαν από αργοκίνητους παγετώνες από τη Σκανδιναβία, παράλληλα με την υποχώρησή τους προς τα νότια.

Μετακίνηση των πέτρων

Τα ντολμέν που βρέθηκαν στις σημερινές Κάτω Χώρες κατασκευάστηκαν με μια ειδική τεχνική. Η μετακίνηση των ογκόλιθων, από τους οποίους αποτελούνται οι κατασκευές αυτές, παρουσίαζε μεγάλη πρόκληση για τους νεολιθικούς ανθρώπους. Οι πέτρες πιθανόν να τοποθετούνταν με ανθρώπινη και ζωική δύναμη, σχοινιά και κορμούς δέντρων.

Πρώτα, οι πέτρες στήριξης τοποθετούνταν σε σκαμμένους λάκκους. Στη συνέχεια τοποθετούνταν οι οριζόντιες κεφαλίδες πάνω τους με ράμπες, σχοινιά και μοχλούς. Η κεφαλίδα στην είσοδο στιριζόταν από ξεχωριστές πέτρες.

Η ονομασία τους στην ολλανδική είναι «χούνεμπεντ», που είναι ο συνδυασμός των λέξεων 'hune', γίγαντας , και 'bed', κρεβάτι, καθώς αυτές οι τεράστιες πέτρινες κατασκευές τους θύμιζαν έπιπλα γιγάντων.

Περίπατος

3Δ απεικόνιση

 • τύμβος
 • κορωνίδα της εισόδου
 • κορωνίδα
 • πέτρες σε σχήμα κύκλου
 • είσοδος
 • υποβαστάζουσες πέτρες πύλης
 • υποβαστάζουσα πέτρα

Narration

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η Νεολιθική περίοδος ήταν η ίδρυση των πρώτων οικισμών.

Σε αντίθεση με τους παλαιολιθικούς ανθρώπους, η μόνιμη εγκατάσταση των νεολιθικών γεωργών και κτηνοτρόφων απαιτούσε την κατασκευή πιο ανθεκτικών και άνετων κατοικιών. Έτσι, εμφανίστηκαν τα πρώτα σπίτια και τα πρώτα επαγγέλματα.

Οι μεγαλιθικές δομές, όπως τα ντολμέν που βρέθηκαν σε αρκετές χώρες, κατασκευάστηκαν κυρίως κατά τη Νεολιθική περίοδο. Τα ντολμέν της Ολλανδίας ονομάζονται hunebeds, "κρεβάτια γιγάντων". Ωστόσο, δεν χρησίμευαν ως κρεβάτια, αλλά πιθανώς ως τάφοι έξω από τους οικισμούς και ίσως συμβόλιζαν σπηλιές.

Οι ογκόλιθοι από τους οποίους κατασκευάστηκαν τα ντολμέν πρήλθαν από τη Σκανδιναβία και μεταφέρθηκαν στην περιοχή της σημερινής Ολλανδίας από τους παγετώνες κατά τη διάρκεια της εποχής των παγετώνων. Τα hunebeds χτίστηκαν πριν από περίπου 5000 χρόνια με μια ειδική τεχνοτροπία.

Σχετικά έξτρα

Από την Λίθινη Εποχή στην Εποχή του Σιδήρου

Τα γραφικά παρουσιάζουν την εξέλιξη του πέλεκυ, ενός συνηθισμένου εργαλείου των ανθρώπων,...

Στόουνχεντζ (Μεγάλη Βρετανία, Εποχή του Χαλκού)

Το εντυπωσιακό μνημείο της Εποχής του Χαλκού, που βρίσκεται στην Αγγλία, προβάλλει...

Ότζι, ο άνθρωπος των πάγων

Το μουμιοποιημένο λείψανο του ανθρώπου, που προφανώς έζησε στην Χαλκολιθική Εποχή,...

Νεολιθικός οικισμός

Κατά την νεολιθική περίοδο, οι ανθρώπινες κοινότητες άρχισαν να δημιουργούν μόνιμους...

Μεγαλιθικοί πολιτισμοί στην Ευρώπη

Μνημεία μεγαλιθικών πολιτισμών είναι οι χιλιάδων ετών δομές, αποτελούμενες από τεράστιες...

Εποχή των παγετώνων

Η πιο πρόσφατη εποχή των παγετώνων έληξε πριν περίπου 13 χιλιάδες χρόνια.

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Παλαιολιθικό σπήλαιο

Τα σπήλαια χρησίμευαν ως κατοικίες των ανθρώπων και τα ευρήματα σε αυτά παρέχουν πολλές...

Η εξάπλωση του Χόμο Σάπιενς

Ο "σοφός άνθρωπος", από την κοιτίδα του στην Αφρική, εξαπλώθηκε και κατέκτησε όλες τις...

Παγετώνας βασικό επίπεδο)

Ο παγετώνας είναι ένας μεγάλος όγκος πάγου που σχηματίστηκε από συμπύκνωση χιονιού και...

Αρχαιολογική ανασκαφή

Συχνά, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα δίνουν στους αρχαιολόγους την ευκαιρία για ανασκαφές.

Αιγυπτιακές πυραμίδες (Γκίζα, 26ος αιώνας π.Χ.)

Οι πυραμίδες της Γκίζας είναι το μόνο από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου που υπάρχει και...

Πυραμίδα του Τζόσερ (Σακκάρα, 27ος αιώνας π.Χ.)

Η κλιμακωτή πυραμίδα, που χτίστηκε τον 27ο αιώνα, ήταν η πρώτη πυραμίδα στην Αίγυπτο.

Θησαυρός του Ατρέα (Μυκήνες, 14ος αιώνας π.Χ.)

Ο θολωτός τάφος, που βρέθηκε στην αρχαία πόλη των Μυκηνών, αποδίδεται στον μυθικό βασιλιά...

Τύμβος του Τουταγχαμών (14ος αιώνας π.Χ.)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα του 20ου αιώνα ήταν η ανακάλυψη του...

Added to your cart.