Μύτη και όσφρηση

Μύτη και όσφρηση

Τα οσφρητικά νημάτια ερεθίζονται από τις οσμές και δημιουργούν αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

οσφραντικός, μύτη, αντίληψη, αισθητήριο όργανο, όργανο της όσφρησης, μυρωδιά, ρινικό επιθήλιο, οσφρητική οδό, οσφρητικό βολβό, ρινική κοιλότητα, οσφρητικό νεύρο, υποδοχέα, ρινικό οστό, μετωπιαίου κόλπου, ηθμοειδή πλάκα, κίνητρο, ώθηση αγωγιμότητα, ώθηση, εγκεφαλικού φλοιού, κεντρικό νευρικό σύστημα, νευρικό σύστημα, ανθρώπινος, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Αίσθηση της γεύσης

Οι αισθητήρες της γεύσης μετατρέπουν τα χημικά ερεθίσματα σε ηλεκτρικά σήματα.

Ισορροπία

Η θέση και η κίνηση του κεφαλιού γίνεται αισθητή με την βοήθεια του μέσα αυτιού.

Διόρθωση προβλημάτων όρασης

Η μυωπία και η υπερμετρωπία διορθώνονται με κοίλους και κυρτούς φακούς, αντίστοιχα.

Φλεγμονή του μέσου ωτός, μέση ωτίτιδα

Τα γραφικά δείχνουν τα συμπτώματα και την θεραπεία της πυώδους μέσης ωτίτιδας.

Όραση

Η κυρτότητα του φακού του ματιού μεταβάλλεται όταν κοιτάζουμε κοντά ή μακρυά για να...

Αυτί και ακοή

Τα αυτιά (ώτα) μετατρέπουν τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά σήματα, που έτσι μπορούν να...

Μάτι (οφθαλμός)

Ένα από τα σημαντικότερα αισθητήρια όργανα. Εκεί τα φωτεινά ερεθίσματα μετατρέπονται σε...

Το δέρμα

Το δέρμα καλύπτει το ανθρώπινο σώμα και αποτελείται από τρεις στιβάδες: την επιδερμίδα,...

The sense organs

Organs that detect signals of the environment or of the body and transmit them to the...

Σχηματισμός ήχων

Ο ήχος σχηματίζεται μέσω του αέρα που εκχύεται από τους πνεύμονες και διαμορφώνεται...

Οισοφάγος

Μετά την κατάποση, το φαγητό μετατοπίζεται από την στοματική κοιλότητα στο στομάχι μέσω...

Added to your cart.