Μίτωση

Μίτωση

Η μίτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το κύτταρο διαιρείται χωρίς να αλλάζει ο αριθμός των χρωμοσωμάτων.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

μίτωσις, κυτταρική διαίρεση, division of the nucleus, χρωμόσωμα, χρωματίνη, διπλοειδές κύτταρο, διπλοειδές, ενδοφάση, κύτταρα του σώματος, χρωματίδια, κεντρομερίδιο, DNA, κυτολογία, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Μείωση

Οι γαμέτες είναι απλοειδή κύτταρα που προέκυψαν από διπλοειδή κύτταρα μέσω της μείωσης,...

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Το γενετικό υλικό

Τα ανθρώπινα κύτταρα, που έχουν πυρήνες με διάμετρο μερικά εκατομμυριοστά του μέτρου,...

Εμβρυϊκή ανάπτυξη

Τα γραφικά παρουσιάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου εμβρύου.

Βρύα, φτέρες και κύκλος ζωής τους

Τα γραφικά συγκρίνουν τον κύκλο ζωής του βρύου και της φτέρης και βοηθούν στην κατανόηση...

DNA

Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

Added to your cart.