Μείωση

Οι γαμέτες είναι απλοειδή κύτταρα που προέκυψαν από διπλοειδή κύτταρα μέσω της μείωσης, μιας διαδικασίας διαίρεσης του κυττάρου.

Βιολογία

Keywords

μειωτικής, κυτταρική διαίρεση, διπλοειδές, χρωμόσωμα, reductional, απλοειδή, διπλοειδές κύτταρο, απλοειδή σπερματοζωάριο, απλοειδή αυγό, γονιμοποίηση, διαίρεση μείωση κατά το ήμισυ, γαμέτη, σπερματοζωάριο, αυγό, ζυγωτό, DNA, κυτολογία, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Scenes

Σχετικά έξτρα

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Υπάρχουν δύο τύποι κυττάρων: τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά.

Added to your cart.