Μείωση

Μείωση

Οι γαμέτες είναι απλοειδή κύτταρα που προέκυψαν από διπλοειδή κύτταρα μέσω της μείωσης, μιας διαδικασίας διαίρεσης του κυττάρου.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

μειωτικής, κυτταρική διαίρεση, διπλοειδές, χρωμόσωμα, reductional, απλοειδή, διπλοειδές κύτταρο, απλοειδή σπερματοζωάριο, απλοειδή αυγό, γονιμοποίηση, γαμέτη, σπερματοζωάριο, αυγό, ζυγωτό, DNA, κυτολογία, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Μίτωση

Η μίτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το κύτταρο διαιρείται χωρίς να αλλάζει ο...

Το γενετικό υλικό

Τα ανθρώπινα κύτταρα, που έχουν πυρήνες με διάμετρο μερικά εκατομμυριοστά του μέτρου,...

Γαμετικά κύτταρα

Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο που σχηματίζεται όταν δύο γαμετικά κύτταρα συνενώνονται...

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Βρύα, φτέρες και κύκλος ζωής τους

Τα γραφικά συγκρίνουν τον κύκλο ζωής του βρύου και της φτέρης και βοηθούν στην κατανόηση...

Αμοιβάς η Πρωτεύς

Κοινό πρωτόζωο των γλυκών νερών, μονοκύτταρο και ετερότροφο, με συνεχώς μεταβαλλόμενο σχήμα.

Εμβρυϊκή ανάπτυξη

Τα γραφικά παρουσιάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου εμβρύου.

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous,...

Added to your cart.