Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.)

Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.)

Η νίκη των Αθηναίων επί των Περσών στην μάχη του Μαραθώνα διατηρείται σήμερα στην ιστορική μνήμη και από τον Μαραθώνιο Δρόμο.

Ιστορία

Keywords

Μαραθώνιος, το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, Ο Δαρείος, Δαρείος Α', μάχη, πεδίο μάχης, οπλίτες που φορούν, οπλίτη, Έλληνες, Πέρσες, Ελλάδα, στρατιωτική εκστρατεία, στρατιωτική ιστορία, πόλεμος, Μιλτιάδης, Ο Ηρόδοτος, στόλος, ιππικό, φάλαγγα, στρατός, αρχαιότητα, ιστορία

Σχετικά έξτρα

Scenes

Το πεδίο μάχης του Μαραθώνα

Γεγονότα της μάχης

Στάδιο 1 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Στο πεδίο του Μαραθώνα, είκοσι χιλιάδες Πέρσες στρατιώτες πολέμησαν εναντίον δέκα χιλιάδων Αθηναίων και χιλίων Πλαταιών. Ο ελληνικός στρατός αποτελούνταν μόνο από βαριά οπλισμένους οπλίτες. Η βασική δύναμη του περσικού στρατού ήταν οι πεζοί τοξότες και οι ιπποτοξότες, οι οποίοι όμως δεν ήταν αποτελεσματικοί σε στενή μάχη. (Το ιππικό δεν συμμετείχε τελικά.) Στην αρχή της μάχης, οι οπλίτες προχώρησαν ώστε να αποτρέψουν τους Πέρσες (ειδικά το ιππικό) να αποβιβαστούν και να αναπτύξουν τον στρατό τους εκεί.

Στάδιο 2 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Σύμφωνα με την πλέον αποδεκτή περιγραφή της μάχης, χάρη στα σχέδια του στρατηγού Μιλτιάδη οι Πέρσες ηττήθηκαν. Το κέντρο του στρατού του, το οποίο ήταν πολύ πιο λεπτό από το συνηθισμένο, υποχώρησε μπροστά στις καλύτερες μονάδες των Περσών. Οι Πέρσες που προχώρησαν θριαμβευτικά στον «κόλπο» που σχηματίστηκε έτσι, ανήμποροι να χωρίσουν τον ελληνικό στρατό στα δύο, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στις ισχυρές πλευρές των Ελλήνων. Η δεξιά και αριστερή πλευρά των Περσών τράπηκε σε φυγή.

Στάδιο 3 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Το φαινομενικό άνοιγμα στις ελληνικές γραμμές αποδείχτηκε παγίδα για τους Πέρσες: οι περισσότεροί τους βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Επειδή σε στενή μάχη οι οπλίτες - χάρη στην τακτική και τον εξοπλισμό που εφάρμοζαν - ήταν ανώτεροι, οι περισσότεροι Πέρσες στο κλοιό είχαν σκοτωθεί. Οι επιζώντες απελπισμένοι έτρεξαν προς τα σκάφη τους.

Στάδιο 4 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Ένα μέρος του ελληνικού στρατού καταδίωξε τους Πέρσες και προσπάθησε να πυρπολήσει τα σκάφη τους (σύμφωνα με πηγές είχαν καταλάβει τα δύο). Οι Πέρσες περιέπλευσαν το Σούνιο με την ελπίδα να φτάσουν στην ανυπεράσπιστη Αθήνα. Όμως οι οπλίτες προχώρησαν να υπερασπιστούν την πόλη τους με γοργότατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τον μύθο, ο αγγελιοφόρος που στάλθηκε να ειδοποιήσει τους Αθηναίους για την νίκη και τον επερχόμενο κίνδυνο, κατόρθωσε να προσπεράσει τους Πέρσες (πρόκειται για τον πρώτο μαραθώνιο δρόμο).

Στάδιο 1 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Στο πεδίο του Μαραθώνα, είκοσι χιλιάδες Πέρσες στρατιώτες πολέμησαν εναντίον δέκα χιλιάδων Αθηναίων και χιλίων Πλαταιών. Ο ελληνικός στρατός αποτελούνταν μόνο από βαριά οπλισμένους οπλίτες. Η βασική δύναμη του περσικού στρατού ήταν οι πεζοί τοξότες και οι ιπποτοξότες, οι οποίοι όμως δεν ήταν αποτελεσματικοί σε στενή μάχη. (Το ιππικό δεν συμμετείχε τελικά.) Στην αρχή της μάχης, οι οπλίτες προχώρησαν ώστε να αποτρέψουν τους Πέρσες (ειδικά το ιππικό) να αποβιβαστούν και να αναπτύξουν τον στρατό τους εκεί.

Στάδιο 2 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Σύμφωνα με την πλέον αποδεκτή περιγραφή της μάχης, χάρη στα σχέδια του στρατηγού Μιλτιάδη οι Πέρσες ηττήθηκαν. Το κέντρο του στρατού του, το οποίο ήταν πολύ πιο λεπτό από το συνηθισμένο, υποχώρησε μπροστά στις καλύτερες μονάδες των Περσών. Οι Πέρσες που προχώρησαν θριαμβευτικά στον «κόλπο» που σχηματίστηκε έτσι, ανήμποροι να χωρίσουν τον ελληνικό στρατό στα δύο, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στις ισχυρές πλευρές των Ελλήνων. Η δεξιά και αριστερή πλευρά των Περσών τράπηκε σε φυγή.

Στάδιο 3 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Το φαινομενικό άνοιγμα στις ελληνικές γραμμές αποδείχτηκε παγίδα για τους Πέρσες: οι περισσότεροί τους βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Επειδή σε στενή μάχη οι οπλίτες - χάρη στην τακτική και τον εξοπλισμό που εφάρμοζαν - ήταν ανώτεροι, οι περισσότεροι Πέρσες στο κλοιό είχαν σκοτωθεί. Οι επιζώντες απελπισμένοι έτρεξαν προς τα σκάφη τους.

Στάδιο 4 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Ένα μέρος του ελληνικού στρατού καταδίωξε τους Πέρσες και προσπάθησε να πυρπολήσει τα σκάφη τους (σύμφωνα με πηγές είχαν καταλάβει τα δύο). Οι Πέρσες περιέπλευσαν το Σούνιο με την ελπίδα να φτάσουν στην ανυπεράσπιστη Αθήνα. Όμως οι οπλίτες προχώρησαν να υπερασπιστούν την πόλη τους με γοργότατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τον μύθο, ο αγγελιοφόρος που στάλθηκε να ειδοποιήσει τους Αθηναίους για την νίκη και τον επερχόμενο κίνδυνο, κατόρθωσε να προσπεράσει τους Πέρσες (πρόκειται για τον πρώτο μαραθώνιο δρόμο).

Narration

Στάδιο 1 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Στο πεδίο του Μαραθώνα, είκοσι χιλιάδες Πέρσες στρατιώτες πολέμησαν εναντίον δέκα χιλιάδων Αθηναίων και χιλίων Πλαταιών. Ο ελληνικός στρατός αποτελούνταν μόνο από βαριά οπλισμένους οπλίτες. Η βασική δύναμη του περσικού στρατού ήταν οι πεζοί τοξότες και οι ιπποτοξότες, οι οποίοι όμως δεν ήταν αποτελεσματικοί σε στενή μάχη. (Το ιππικό δεν συμμετείχε τελικά.) Στην αρχή της μάχης, οι οπλίτες προχώρησαν ώστε να αποτρέψουν τους Πέρσες (ειδικά το ιππικό) να αποβιβαστούν και να αναπτύξουν τον στρατό τους εκεί.

Στάδιο 2 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Σύμφωνα με την πλέον αποδεκτή περιγραφή της μάχης, χάρη στα σχέδια του στρατηγού Μιλτιάδη οι Πέρσες ηττήθηκαν. Το κέντρο του στρατού του, το οποίο ήταν πολύ πιο λεπτό από το συνηθισμένο, υποχώρησε μπροστά στις καλύτερες μονάδες των Περσών. Οι Πέρσες που προχώρησαν θριαμβευτικά στον «κόλπο» που σχηματίστηκε έτσι, ανήμποροι να χωρίσουν τον ελληνικό στρατό στα δύο, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στις ισχυρές πλευρές των Ελλήνων. Η δεξιά και αριστερή πλευρά των Περσών τράπηκε σε φυγή.

Στάδιο 3 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Το φαινομενικό άνοιγμα στις ελληνικές γραμμές αποδείχτηκε παγίδα για τους Πέρσες: οι περισσότεροί τους βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Επειδή σε στενή μάχη οι οπλίτες - χάρη στην τακτική και τον εξοπλισμό που εφάρμοζαν - ήταν ανώτεροι, οι περισσότεροι Πέρσες στο κλοιό είχαν σκοτωθεί. Οι επιζώντες απελπισμένοι έτρεξαν προς τα σκάφη τους.

Στάδιο 4 (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, 490 π.Χ.)

Ένα μέρος του ελληνικού στρατού καταδίωξε τους Πέρσες και προσπάθησε να πυρπολήσει τα σκάφη τους (σύμφωνα με πηγές είχαν καταλάβει τα δύο). Οι Πέρσες περιέπλευσαν το Σούνιο με την ελπίδα να φτάσουν στην ανυπεράσπιστη Αθήνα. Όμως οι οπλίτες προχώρησαν να υπερασπιστούν την πόλη τους με γοργότατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τον μύθο, ο αγγελιοφόρος που στάλθηκε να ειδοποιήσει τους Αθηναίους για την νίκη και τον επερχόμενο κίνδυνο, κατόρθωσε να προσπεράσει τους Πέρσες (πρόκειται για τον πρώτο μαραθώνιο δρόμο).

Σχετικά έξτρα

Μυκήνες (2η χιλιετία π.Χ.)

Η πόλη, που έδωσε το όνομά της στον Μυκηναϊκό πολιτισμό, ήταν η...

Πυραμίδα του Τζόσερ (Σακκάρα, 27ος αιώνας π.Χ.)

Η κλιμακωτή πυραμίδα, που χτίστηκε τον 27ο αιώνα, ήταν η πρώτη...

Η Αγορά της Ρώμης

Η κυριότερη δημόσια πλατεία της αρχαίας Ρώμης είναι απαράλειπτος...

Σινικό Τείχος

Ο σκοπός οικοδόμησης του γιγαντιαίου συγκροτήματος τειχών και...

Επαρχίες και οικισμοί της Αρχαίας Ρώμης

Εδώ παρουσιάζουμε την μακραίωνη ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Πόλη της Βαβυλώνας (6ος αιώνας π.Χ.)

Η αρχαία πόλη της Βαβυλώνας ήταν χτισμένη στις όχθες του Ευφράτη...

Μάχη του Καντές (1285 π.Χ.)

Μια από τις μεγαλύτερες μάχες της αρχαιότητας μεταξύ Αιγυπτίων και...

Added to your cart.