Λιμάνι

Λιμάνι

Τα λιμάνια προσφέρουν τις αναγκαίες υποδομές και υπηρεσίες για τα πλοία και τη ναυσιπλοϊα.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

λιμάνι, μεταφορές, μεταφορά νερού, Αποστολή, πλοίο, επιμελητεία, εμπόριο, βιομηχανία, υποδομή, υπηρεσία, μεταφορά επιβατών, δασμός, δωρεάν λιμάνι, τερματικό περιέκτη, χάρτης, Χάρτης της γνώσης, Πλανήτη Γη, Γη, Ανθρωπογεωγραφία, κοινωνία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Φορτηγό πλοίο

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των εμπορικών πλοίων,...

Φάρος

Οι φάροι χρησιμεύουν στην ναυσιπλοΐα κοντά στις ακτές.

Δίκτυα μεταφορών

Παρουσίαση των βασικών μεταφορικών αξόνων και κόμβων: χερσαίων, υδάτινων, εναέριων.

Διαστρωμάτωση των ωκεανών

Ανάλογα με το βάθος, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η χλωρίδα...

Βιομηχανική ζώνη

Εντός της βιομηχανικής ζώνης, παρέχονται στις επιχειρήσεις όλες οι υποδομές και υπηρεσίες...

Αερολιμένας

Τα αεροδρόμια παρέχουν τις απαραίτητες για την εναέρια κυκλοφορία υποδομές και υπηρεσίες.

Αερόστρωμνο σκάφος mark III SR N4

Τα αερόστρωμνα σκάφη είναι ικανά να αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα λόγω του ότι πλέουν...

Υπερωκεάνειο RMS Queen Mary 2 (2003)

Το μεγαλύτερο επιβατηγό υπερωκεάνειο πλοίο κατά τον χρόνο κατασκευής του.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and...

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the...

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Added to your cart.