Λευκός φώσφορος (P₄)

Λευκός φώσφορος (P₄)

Μία από τις αλλότροπες μορφές του φωσφόρου.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

λευκού φωσφόρου, αλλοτροπία, ομοπυρηνικής μόριο, μόριο, μοριακό πλέγμα, δηλητηριώδης, λιποδιαλυτών, Τετράεδρο, πεντοξείδιο του φωσφόρου, αυτο-ανάφλεξη, ανόργανος, μοριακός τύπος, χημεία

Σχετικά έξτρα

Ερυθρός φώσφορος

Μία αλλότροπη μορφή του φωσφόρου.

Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο φώσφορος είναι σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκεται σε...

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅)

Χημική ένωση που σχηματίζεται ως λευκός καπνός με την καύση του φωσφόρου.

Τριχλωριούχος φώσφορος (PCl₃)

Άχρωμο υγρό που σχηματίζει πυκνή νέφωση όταν βρεθεί σε υγρό ατμοσφαιρικό αέρα.

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αναψυκτικά, και ως καθαριστικό αλάτων και σκουριάς.

Φωσφορικό ιόν (PO₄³⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν από το μόριο του φωσφορικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

Added to your cart.