Γνωρίζουμε τον κύβο, που είναι ένα κανονικό πολύεδρο, και τα στοιχεία του: κορυφή, ακμή, διαγώνιος, έδρα.

Σχετικά έξτρα

Κατασκευή γωνίας 60°

Η κατασκευή γωνίας 60 μοιρών ανάγεται στο κανονικό τρίγωνο.

Συμμετρικό σημείου ως προς άξονα

Με δεδομένο έναν άξονα συμμετρίας και ένα σημείο Ρ, αποτυπώνουμε...

Αποτύπωση σημείων σε δεδομένες αποστάσεις από ευθεία

Είναι δεδομένη μία ευθεία. Ας αποτυπώσουμε σημείο που να απέχει...

Κατασκευή γωνίας 45°

Με την διχοτόμηση της γωνίας 180 μοιρών, και κατόπιν αυτής των 90...

Όγκος και επιφάνεια ενός κουτιού χυμού

Στο ακόλουθο βίντεο υπολογίζουμε τον όγκο και την επιφάνεια ενός...

Συμμετρικό τριγώνου ως προς άξονα

Με δεδομένα στο επίπεδο ένα τρίγωνο ΑΒΓ και μία ευθεία ε, μπορούμε...

Κατασκευή παραλλήλου σε δεδομένη απόσταση

Είναι δεδομένη η ευθεία ε. Κατασκευάζουμε μια παράλληλη ευθεία σε...

Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

Ας κατασκευάσουμε την μεσοκάθετο ενός ευθύγραμμου τμήματος με...

Added to your cart.