Καρχαρίες

Καρχαρίες

Ψάρια με χόνδρινο σκελετό. Γνωστότερα είδη τους είναι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες και οι σφυροκέφαλοι.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

καρχαρίας, καρχαρίες, Μεγάλος λευκός καρχαρίας, Hammerhead καρχαρίας, Chondrichthyes, ραχιαίο πτερύγιο, Gill, heterocercal ουραίο πτερύγιο, ζώο, σπονδυλωτά, Ιχθύες, υδρόβια ζωή, αρπακτικό, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Ψάρια του γλυκού νερού

Πολλά από τα ψάρια του γλυκού νερού είναι ιδιαίτερα αγαπητά ως ανθρώπινη τροφή.

Κυπρίνος

Freshwater fish used as food in many parts of the world.

Αρχαϊκά πλακόδερμα ψάρια

Είδος ψαριών που έχει εκλείψει, με "πανοπλία" από σκληρές πλάκες που προστάτευαν το...

Η αναπνοή των ψαριών

Τα αιμοφόρα αγγεία στα βράγχια των ψαριών απορροφούν το οξυγόνο από το νερό και αποδίδουν...

Κοιλάκανθος

"Ζωντανό απολίθωμα", σημαντικό είδος-σταθμός στην εξέλιξη των τετράποδων σπονδυλωτών.

Πεσκανδρίτσα

Αυτό το ψάρι με την παράξενη εμφάνιση χρησιμοποιεί μια φωσφορίζουσα νηματοειδή απόφυση ως...

Added to your cart.