Ιστιδίνη

Ιστιδίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

ιστιδίνη, Του, αμινοξέων, πρωτεΐνη, πεπτίδιο, πολυπεπτίδιο, πολική πλευρική αλυσίδα, αμφιοντικές δομή, πεπτιδικού δεσμού, δεσμό αμιδίου, αλληλουχία αμινοξέων, μόριο, οργανικός, χημεία, βιολογία, βιοχημεία

Σχετικά έξτρα

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Added to your cart.