Ηλεκτρονική δομή του ασβεστίου

Ηλεκτρονική δομή του ασβεστίου

Τα γραφικά απεικονίζουν τις τροχιές σίγμα και πι, στο άτομο του ασβεστίου.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

άτομο ασβεστίου, ασβέστιο, ατομικό τροχιακό s, ατομικό τροχιακό p, s υποφλοιό, ατομικό τροχιακό, νέφος ηλεκτρονίων, υποφλοιό, κορεσμένα, ακόρεστα, atomic core, ηλεκτρόνια σθένους, διαμόρφωση ευγενών αερίων, κβαντικός αριθμός, κύριο κβαντικό αριθμό, τον αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό, κόμβο επίπεδο, ατομική δομή, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Δεσμοί του βενζολίου

Στο βενζόλιο συναντάμε δεσμούς σίγμα και πι μεταξύ των ατόμων του άνθρακα.

Άτομο υδρογόνου

Τα άτομα του υδρογόνου σχηματίζουν το μόριο του υδρογόνου, συνδεόμενα μεταξύ τους με...

Η εξέλιξη των ατομικών προτύπων

Οι κυριότεροι σταθμοί, θεωρίες και απόψεις στην εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης σχετικά...

Μόριο αζώτου και δεσμοί

Τα γραφικά παρουσιάζουν το μοριακό δεσμό δύο ατόμων αζώτου με έναν σ-δεσμό και δύο π-δεσμούς.

Το πείραμα του Ράδερφορντ

Με το πείραμα του Ράδερφορντ αποδείχτηκε η ύπαρξη των θετικά φορτισμένων πυρήνων του...

Στοιχειώδη σωματίδια

Η ύλη δομείται από κβαρκ και λεπτόνια και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους συντελούνται με...

Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO₃)

Η συνηθισμένη μορφή του είναι ο ασβεστόλιθος, που έχει ποικίλες χρήσεις.

Μοριακές ασκήσεις 1. (Δεσμοί)

Ασκήσεις για την κατανόηση των τύπων των μοριακών δεσμών.

Added to your cart.