Η αναπνοή των ψαριών

Η αναπνοή των ψαριών

Τα αιμοφόρα αγγεία στα βράγχια των ψαριών απορροφούν το οξυγόνο από το νερό και αποδίδουν το διοξείδιο του άνθρακα.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

ψάρι, αναπνοή, Gill, ανταλλαγή αερίων, απόπνοια, εισπνοή, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, απλάδια, τριχοειδής, ζώο, σπονδυλωτά, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Αναπνευστικό σύστημα

Το αναπνευστικό σύστημα διεκπεραιώνει την πρόσληψη οξυγόνου και την αποβολή του...

Κυπρίνος

Freshwater fish used as food in many parts of the world.

Ψάρια του γλυκού νερού

Πολλά από τα ψάρια του γλυκού νερού είναι ιδιαίτερα αγαπητά ως ανθρώπινη τροφή.

The life cycle of vertebrates

The life cycle of vertebrates starts with the production of the reproductive cells of an...

Καρχαρίες

Ψάρια με χόνδρινο σκελετό. Γνωστότερα είδη τους είναι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες και οι...

Αρχαϊκά πλακόδερμα ψάρια

Είδος ψαριών που έχει εκλείψει, με "πανοπλία" από σκληρές πλάκες που προστάτευαν το...

Η επίδραση του καπνίσματος στους πνεύμονες

Το κάπνισμα βλάπτει πολλαπλά το αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ή...

Added to your cart.