Η Γη

Η Γη

Η Γη είναι ένας πετρώδης πλανήτης με στερεή επιφάνεια και ατμόσφαιρα που περιέχει οξυγόνο.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Γη, πλανήτης, βραχώδη πλανήτη, Σελήνη, Ηλιακό Σύστημα, Ήλιος, άξονα περιστροφής, γεωειδούς, Περιστροφή, τροχιά, κυκλοφορικό σύστημα, γεώσφαιρα, φλοιός, λιθόσφαιρα, μανδύας, πυρήνας, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, Αρκτικός Κύκλος, Τροπικός του Καρκίνου, Ισημερινός, Τροπικός του Αιγόκερω, Ανταρκτικό κύκλο,, παλίρροια, εποχές, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Ερωτήσεις

 • Σε πόσες μέρες ολοκληρώνει η Σελήνη μια τροχιά γύρω από την Γη;
 • Ισχύει, ότι η Γη είναι ο μεγαλύτερος γήινος πλανήτης;
 • Ισχύει, ότι η Γη είναι ο μεγαλύτερος σε μάζα γήινος πλανήτης;
 • Ισχύει, ότι η Γη είναι ο μεγαλύτερος σε πυκνότητα γήινος πλανήτης;
 • Ισχύει, ότι η Γη σχηματίστηκε περίπου 2 δισ. χρόνια πριν;
 • Ισχύει, ότι οι γήινο πλανήτες εκπέμπουν δικό τους φως;
 • Ισχύει, ότι οι γήινοι πλανήτες έχουν συμπαγή επιφάνεια;
 • Ισχύει, ότι η πυκνότητα των γήινων πλανητών είναι χαμηλή;
 • Ισχύει, ότι ο άξονας περιστροφής της Γης είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς;
 • Ισχύει, ότι ο φλοιός έχει διαφορετικό πάχος στους ωκεανούς και στην ξηρά;
 • Ισχύει, ότι η γωνία πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους;
 • Χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου η μέση θερμοκρασία θα έφτανε μόνο στους -15°C.
 • Ισχύει ότι το 70% της επιφάνειας της Γης είναι ξηρά;
 • Ισχύει, ότι από τη Γη βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά της Σελήνης;
 • Η απόσταση Γης-Σελήνης είναι σταθερή.
 • Η μέση απόσταση Γης-Σελήνης είναι ...
 • Τα κύρια συστατικά της ατμόσφαιρας της Γης είναι ...
 • Ποιο ποσοστό της επιφάνειας της Γης είναι ξηρά;
 • Ισχύει ότι η Γη και η Σελήνη περιστρέφονται γύρω από κοινό κέντρο βάρους;
 • Πότε πάτησε άνθρωπος για πρώτη φορά στη Σελήνη;
 • Η Γη είναι ο ... πιο κοντινός πλανήτης στον Ήλιο.
 • Η Γη είναι ο ... πλανήτης σε μέγεθος του ηλιακού συστήματος.
 • Πότε σχηματίστηκε η Γη;
 • Σε πόσες μέρες ολοκληρώνει η Γη μια τροχιά γύρω από τον Ήλιο;
 • Ο φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος...
 • Σε τι οφείλεται η παλίρροια στην Γη;
 • Η Γη είναι ο ... σε διάμετρο γήινος πλανήτης στον ηλιακό μας σύστημα.
 • Η Γη είναι ο ... σε μάζα γήινος πλανήτης στον ηλιακό μας σύστημα.
 • Η Γη είναι ο ... σε πυκνότητα γήινος πλανήτης στον ηλιακό μας σύστημα.

Σκηνές

Η Γη είναι ο τρίτος πιο κοντινός πλανήτης στον Ήλιο, ο πέμπτος σε μέγεθος, και ο μεγαλύτερος σε διάμετρο, μάζα και πυκνότητα γήινος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Αποτελεί ο μοναδικός έως τώρα όπου υπάρχει ζωή. Σύμφωνα με την τρέχουσα αντίληψη, σχηματίστηκε πριν από
4.57 δις. χρόνια, ενώ η ζωή εμφανίστηκε μετά από ένα δις. χρόνια.

Ορισμός:
Γήινος πλανήτης (ή βραχώδης πλανήτης): ουράνιο σώμα που δεν εκπέμπει φως, και λόγω της εγγύτητας του Ηλίου έχει σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Οι γήινοι πλανήτες είναι μικροί και ελαφριοί έχουν όμως υψηλή πυκνότητα, και αποτελούνται κυρίως από βαρέα στοιχεία. Έχουν σταθερή επιφάνεια και λεπτή ατμόσφαιρα.

Η Γη

 • άξονας περιστροφής
 • γραμμή κάθετη στο επίπεδο τροχιάς
 • επίπεδο τροχιάς της Γης
 • τροχιά της Γης
 • Β
 • Αρκτικός Κύκλος
 • Τροπικός του Καρκίνου
 • Ισημερινός
 • Τροπικός του Αιγόκερω
 • Ανταρκτικός κύκλος
 • Ν
 • 23,5°

Στοιχεία:

διάμετρος: 12 756 χμ

μάζα: 5,974×10²⁴ kg

μέση πυκνώτητα: 5,52 g/cm³

βαρύτητα στην επιφάνεια: 1 g (επιτάχυνση: 9,81 m/s²)

θ/κρασία επιφάνειας: -70 °C έως +56 °C, μέσος όρος 15 °C

αριθμός δορυφόρων: 1

περίοδος περιστροφής: 23 ώρες 56 λεπτά (σε σχέση με τα αστέρια)

αξονική κλίση: 23,5°

μέση απόσταση από τον Ήλιο:
149 600 000 χμ = 1 AU =
8,3 λεπτά φωτός

τροχιακή εκκεντρότητα: 0.0167

περίοδος τροχιάς: 365,25 ημέρες

Η Σελήνη

 • Σεληνιακοί Άλπεις
 • Θάλασσα των Βροχών
 • Θάλασσα του Ψύχους
 • Θάλασσα της Γαλήνης
 • Θάλασσα της Ηρεμίας
 • Θάλασσα της Γονιμότητας
 • Θάλασσα της Κρίσης
 • Θάλασσα του Νέκταρος
 • Θάλασσα των Νεφών
 • Θάλασσα της Υγρασίας
 • Θάλασσα της Ευφυίας
 • Ανατολική θάλασσα
 • Θάλασσα Smyth
 • Ωκεανός των Καταιγιδών
 • Σεληνιακά Καρπάθια
 • Σεληνιακή Ιούρα
 • Σεληνιακός Καύκασος
 • Σεληνιακά Απέννινα
 • Οροσειρά Ταύρος
 • Σεληνιακά Πυρηναία
 • Σεληνιακή Cordillera
 • Πλάτων (κρατήρας)
 • Κοπερνίκος (κρατήρας)
 • Γκάγκαριν (κρατήρας)
 • Szilárd (κρατήρας)
 • Zsigmondy (κρατήρας)
 • Τα ορεινά της σκοτεινής πλευράς
 • Bolyai (κρατήρας)
 • Eötvös (κρατήρας)
 • Pasteur (κρατήρας)

Σελήνη:

μέση απόσταση από την Γη:
384 400 χμ

διάμετρος: 3 475 χμ

μάζα: 7,348 x 10²² kg

μέση πυκνότητα: 3,34 g/cm³

βαρύτητα επιφάνειας: 0,165 g (1/6 g)

Τροχιά της Σελήνης

 • Σεληνιακοί Άλπεις
 • Θάλασσα των Βροχών
 • Θάλασσα του Ψύχους
 • Θάλασσα της Γαλήνης
 • Θάλασσα της Ηρεμίας
 • Θάλασσα της Γονιμότητας
 • Θάλασσα της Κρίσης
 • Θάλασσα του Νέκταρος
 • Θάλασσα των Νεφών
 • Θάλασσα της Υγρασίας
 • Θάλασσα της Ευφυίας
 • Ανατολική θάλασσα
 • Θάλασσα Smyth
 • Ωκεανός των Καταιγιδών
 • Σεληνιακά Καρπάθια
 • Σεληνιακή Ιούρα
 • Σεληνιακός Καύκασος
 • Σεληνιακά Απέννινα
 • Οροσειρά Ταύρος
 • Σεληνιακά Πυρηναία
 • Σεληνιακή Cordillera
 • Πλάτων (κρατήρας)
 • Κοπερνίκος (κρατήρας)
 • Γκάγκαριν (κρατήρας)
 • Szilárd (κρατήρας)
 • Zsigmondy (κρατήρας)
 • Τα ορεινά της σκοτεινής πλευράς
 • Bolyai (κρατήρας)
 • Eötvös (κρατήρας)
 • Pasteur (κρατήρας)
 • Γη
 • Σελήνη
 • τροχιά της Σελήνης
 • περίοδος τροχιάς: 27,3 μέρες
 • απόγειο: 405 696 χμ.
 • περίγειο: 363 104 χμ.

Τμήμα της Γης

 • ατμόσφαιρα - To εξωτερικό "στρώμα" της Γης, αποτελείται από διάφορα αέρια, καλύπτει τα υπόλοιπα στρώματα.
 • βιόσφαιρα - Το σύστημα που περιλαμβάνει όλους τους ζώντες οργανισμούς της λιθόσφαιρας, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας.
 • φλοιός - O εξωτερικός φλοιός της Γης, αποτελείται από βράχο και έχει την χαμηλότερη μάζα. Έχει μέσο πάχος 30 χμ. Η ωκεανική και η ηπειρωτική "κρούστα" έχουν διαφορετική δομή.
 • ανώτερος μανδύας - Στρώμα της Γης με πάχος 2800 χμ, ανάμεσα στον φλοιό και του πυρήνα. Ο εξωτερικός μανδύας αποτελείται από συμπαγή βράχο, ενδιάμεσα υπάρχουν λιωμένα πετρώματα, ενώ ο εσωτερικός μανδύας είναι επίσης συμπαγής.
 • κατώτερος μανδύας - Στρώμα της Γης με πάχος 2800 χμ, ανάμεσα στον φλοιό και του πυρήνα. Ο εξωτερικός μανδύας αποτελείται από συμπαγή βράχο, ενδιάμεσα υπάρχουν λιωμένα πετρώματα, ενώ ο εσωτερικός μανδύας είναι επίσης συμπαγής.
 • εξωτερικός πυρήνας - Το κεντρικό τμήμα της Γης με διάμετρο 7000 χμ, είναι καυτό και πολύ πυκνό. Αποτελείται από ένα συμπαγές και ένα λιωμένο μέρος σιδήρου και νικελίου.
 • εσωτερικός πυρήνας - Το κεντρικό τμήμα της Γης με διάμετρο 7000 χμ, είναι καυτό και πολύ πυκνό. Αποτελείται από ένα συμπαγές και ένα λιωμένο μέρος σιδήρου και νικελίου.

Τμήμα της Σελήνης

 • φλοιός - Έχει πάχος 19 χμ στην φωτεινή και 50-60 χμ στην σκωτεινή πλευρά. Οι σεληνιακές θάλασσες αποτελούνται από βασάλτη, ενώ η "στεριά" από λατυποπαγή πετρώματα.
 • μανδύας - Χωρίζεται σε δύο μέρη, το πάνω μέρος είναι συμπαγές, ενώ ο κάτω μανδύας είναι λιωμένος. Ο μανδύας έχει πάχος 1200 χμ, που αποτελείται κυρίως από οξυγόνο, μαγνήσιο, σίδηρο, αλουμίνιο, ασβέστιο και πυρητικά άλατα.
 • πυρήνας - Έχει διάμετρο 450-500 χμ, ο εξωτερικός πυρήνας πάχους 300 χμ αποτελείται από λιωμένα πετρώματα, ο εσωτερικός δε έχει διάμετρο 150-160 χμ και περιλαμβάνει σίδηρο και θείο.

Τροχιά της Γης

 • Γη
 • Ήλιος
 • τροχιά της Γης
 • περίοδος τροχιάς: 365,25 ημέρες
 • μέση απόσταση από τον ήλιο: 149 600 000 χμ.

3Δ απεικόνιση

 • Ήλιος
 • Ερμής
 • Αφροδίτη
 • Γη
 • Άρης
 • Δίας
 • Κρόνος
 • Ουρανός
 • Ποσειδώνας
 • άξονας περιστροφής
 • γραμμή κάθετη στο επίπεδο τροχιάς
 • επίπεδο τροχιάς της Γης
 • τροχιά της Γης
 • Β
 • Ν
 • 23,5°
 • Σεληνιακοί Άλπεις
 • Θάλασσα των Βροχών
 • Θάλασσα του Ψύχους
 • Θάλασσα της Γαλήνης
 • Θάλασσα της Ηρεμίας
 • Θάλασσα της Γονιμότητας
 • Θάλασσα της Κρίσης
 • Θάλασσα του Νέκταρος
 • Θάλασσα των Νεφών
 • Θάλασσα της Υγρασίας
 • Θάλασσα της Ευφυίας
 • Ανατολική θάλασσα
 • Θάλασσα Smyth
 • Ωκεανός των Καταιγιδών
 • Σεληνιακά Καρπάθια
 • Σεληνιακή Ιούρα
 • Σεληνιακός Καύκασος
 • Σεληνιακά Απέννινα
 • Οροσειρά Ταύρος
 • Σεληνιακά Πυρηναία
 • Σεληνιακή Cordillera
 • Πλάτων (κρατήρας)
 • Κοπερνίκος (κρατήρας)
 • Γκάγκαριν (κρατήρας)
 • Szilárd (κρατήρας)
 • Zsigmondy (κρατήρας)
 • Τα ορεινά της σκοτεινής πλευράς
 • Bolyai (κρατήρας)
 • Eötvös (κρατήρας)
 • Pasteur (κρατήρας)
 • Γη
 • τροχιά της Σελήνης
 • περίοδος τροχιάς: 27,3 μέρες
 • απόγειο: 405 696 χμ.
 • περίγειο: 363 104 χμ.
 • ατμόσφαιρα - To εξωτερικό "στρώμα" της Γης, αποτελείται από διάφορα αέρια, καλύπτει τα υπόλοιπα στρώματα.
 • βιόσφαιρα - Το σύστημα που περιλαμβάνει όλους τους ζώντες οργανισμούς της λιθόσφαιρας, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας.
 • φλοιός - O εξωτερικός φλοιός της Γης, αποτελείται από βράχο και έχει την χαμηλότερη μάζα. Έχει μέσο πάχος 30 χμ. Η ωκεανική και η ηπειρωτική "κρούστα" έχουν διαφορετική δομή.
 • ανώτερος μανδύας - Στρώμα της Γης με πάχος 2800 χμ, ανάμεσα στον φλοιό και του πυρήνα. Ο εξωτερικός μανδύας αποτελείται από συμπαγή βράχο, ενδιάμεσα υπάρχουν λιωμένα πετρώματα, ενώ ο εσωτερικός μανδύας είναι επίσης συμπαγής.
 • κατώτερος μανδύας - Στρώμα της Γης με πάχος 2800 χμ, ανάμεσα στον φλοιό και του πυρήνα. Ο εξωτερικός μανδύας αποτελείται από συμπαγή βράχο, ενδιάμεσα υπάρχουν λιωμένα πετρώματα, ενώ ο εσωτερικός μανδύας είναι επίσης συμπαγής.
 • εξωτερικός πυρήνας - Το κεντρικό τμήμα της Γης με διάμετρο 7000 χμ, είναι καυτό και πολύ πυκνό. Αποτελείται από ένα συμπαγές και ένα λιωμένο μέρος σιδήρου και νικελίου.
 • εσωτερικός πυρήνας - Το κεντρικό τμήμα της Γης με διάμετρο 7000 χμ, είναι καυτό και πολύ πυκνό. Αποτελείται από ένα συμπαγές και ένα λιωμένο μέρος σιδήρου και νικελίου.
 • φλοιός - Έχει πάχος 19 χμ στην φωτεινή και 50-60 χμ στην σκωτεινή πλευρά. Οι σεληνιακές θάλασσες αποτελούνται από βασάλτη, ενώ η "στεριά" από λατυποπαγή πετρώματα.
 • μανδύας - Χωρίζεται σε δύο μέρη, το πάνω μέρος είναι συμπαγές, ενώ ο κάτω μανδύας είναι λιωμένος. Ο μανδύας έχει πάχος 1200 χμ, που αποτελείται κυρίως από οξυγόνο, μαγνήσιο, σίδηρο, αλουμίνιο, ασβέστιο και πυρητικά άλατα.
 • πυρήνας - Έχει διάμετρο 450-500 χμ, ο εξωτερικός πυρήνας πάχους 300 χμ αποτελείται από λιωμένα πετρώματα, ο εσωτερικός δε έχει διάμετρο 150-160 χμ και περιλαμβάνει σίδηρο και θείο.
 • Γη
 • Ήλιος
 • τροχιά της Γης
 • περίοδος τροχιάς: 365,25 ημέρες
 • μέση απόσταση από τον ήλιο: 149 600 000 χμ.

Αφήγηση

Η Γη είναι ο τρίτος πιο κοντινός πλανήτης στον Ήλιο, ο πέμπτος σε μέγεθος, και ο μεγαλύτερος σε διάμετρο, μάζα και πυκνότητα γήινος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Αποτελεί ο μοναδικός έως τώρα όπου υπάρχει ζωή. Σύμφωνα με την τρέχουσα αντίληψη, σχηματίστηκε πριν από
4.57 δις. χρόνια, ενώ η ζωή εμφανίστηκε μετά από ένα δις. χρόνια.

Κατά τη διάρκεια μιας τροχιάς γύρω από τον Ήλιο η Γη περιστρέφεται 365,25 φορές, περίοδος που αντιστοιχεί σε ένα έτος. Η τροχιακή της ταχύτητα είναι 30 km/s.

Η κλίση του άξονα της Γης είναι 23,, με αποτέλεσμα η γωνία πρόσπτωσης του φωτός του ηλίου αλλάζει, και εμφανίζεται και η εναλλαγή των εποχών. Σε σχέση με τον Ήλιο ο πλανήτης μας περιστρέφεται μία φορά το 24ωρο. Εξαιτίας της φυγόκεντρου δύναμης από την περιστροφή η Γη είναι ελαφρώς πεπλατυσμένη.

Ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος είναι η Σελήνη, που σχηματίστηκε πριν από 4,53 δις. χρόνια. Η βαρύτητα που ασκεί στην Γη δημιουργεί την παλίρροια, διατηρεί την σταθερή κλίση του άξονα της Γης, και επιβραδύνει ελαφρά την περιστροφή του πλανήτη μας (με 0,002 δευτερόλεπτα ανά 100 χρόνια).

Η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από άζωτο (78%) και οξυγόνο (21%). Τα υπόλοιπα συστατικά της είναι ο υδρατμός, αργό και διοξείδιο του άνθρακα. Στην επιφάνεια παρατηρείται μέση πίεση 1013 millibars – που αποτελεί την μονάδα ‘ατμόσφαιρα’. Μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και από μικρούς μετεωρίτες επίσης. Το μαγνητικό πεδίο της Γης προστατεύει από την κοσμική ακτινοβολία.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας, πιθανώς λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι 15 °C (ενώ κανονικά θα ήταν -15 °C).

Η επιφάνεια της Γης είναι εξαιρετικά ποικίλη. Το 71% καλύπτεται από νερό, ενώ το υπόλοιπο 29% αποτελείται από ηπείρους. Το υποβρύχιο κομμάτι του φλοιού εμφανίζει επίσης μεγάλη ποικιλία με βουνά, οροσειρές, τάφρους και πεδιάδες. Η επιφάνεια του πλανήτη μας μεταβάλλεται συνεχώς λόγω της ηφαιστειότητας, των τεκτονικών πλακών και της διάβρωσης.

Η Σελήνη σχηματίστηκε πιθανώς ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης της νεαρής Γης με ένα αρχαίο ουράνιο σώμα με διαστάσεις εκείνες του Άρη. Μετά την σύγκρουση ένα μεγάλο μέρος της Γης αποσπάστηκε από τον μανδύα της. Το κομμάτι αυτό σε τροχιά γύρω από την Γη σιγά σιγά – εξαιτίας της βαρύτητας του πλανήτη – έπαιρνε την μορφή σφαίρας. Αρχικά βρισκόταν 20 φορές πιο κοντά στην Γη. Η Σελήνη έχει διάμετρο ¼ εκείνου της Γης, ασυνήθιστο μέγεθος που την κάνει τον μεγαλύτερο φυσικό δορυφόρο του ηλιακού μας συστήματος.

Καθώς περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο, η Γη και η Σελήνη μοιράζονται και μια τροχιά γύρω από το κοινό κέντρο της μάζας τους. Η Σελήνη εκτελεί μια σύγχρονη περιστροφή γύρω από την Γη (η αξονική περιστροφή και η περίοδος τροχιάς της είναι ίδιες), ώστε να βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά της. Έχει περίοδο τροχιάς 27,32 ημερών, ενώ οι φάσεις επαναλαμβάνονται ανά 29,53 ημέρες.

Η Σελήνη ασκεί πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην Γη, χωρίς τις οποίες πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Η Σελήνη έπαιξε σπουδαίο ρόλο και στην εξέλιξη του ανθρώπου: λόγο της παλίρροιας βγήκε η ζωή από τις θάλασσες στην στεριά. Ο φυσικός μας δορυφόρος επίσης εξασφαλίζει την σταθερή κλίση του άξονα της Γης, κι επίσης έχει ως αποτέλεσμα τις σχετικά σταθερές κλιματικές συνθήκες. Η σημαντικότερη συνέπεια όμως της παλίρροιας είναι η επιβράδυνση της περιστροφής της Γης, και επομένως η σταδιακή αύξηση στην διάρκεια των ημερών. Πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια ένα έτος κρατούσε 400 ημέρες και μια μέρα διαρκούσε μόνο 21,8 ώρες. Η παλίρροια επηρεάζει και την ίδια την Σελήνη επίσης, η οποία απομακρύνεται από την Γη, καθώς η τροχιά της επεκτείνεται κατά 4 εκατοστά τον χρόνο.

Οι πρώτοι άνθρωποι που περπάτησαν στην επιφάνεια της Σελήνης ήταν οι Neil Armstrong και Edwin Aldrin στις 21 Ιουλίου 1969, στα πλαίσια της Επιχείρησης Apollo. Συνολικά είκοσι Αμερικάνοι έχουν πάει στη Σελήνη, την τελευταία φορά τον Δεκμέμβριο του 1972. Λόγω υψηλού κόστους δεν έχει πραγματοποιηθεί νέα αποστολή. Προς το παρόν υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από την Σελήνη, που αναλύουν την επιφάνειά της. Τελευταία έχει ανακαλυφθεί η ύπαρξη ατμού και πάγου επίσης.

Σχετικά έξτρα

Η δημιουργία του Ηλιακού Συστήματος

Ο Ήλιος και οι πλανήτες δημιουργήθηκαν από την συμπύκνωση ενός νέφους σωματιδίων,...

Η δημιουργία της Γης και της Σελήνης

Η απεικόνιση παρουσιάζει πώς δημιουργήθηκαν η Γη και η Σελήνη.

Δομή της Γης (μέσο επίπεδο)

Η Γη αποτελείται από πολλά ομόκεντρα στρώματα ή γεώσφαιρες.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Πλανήτες και μεγέθη τους

Γύρω από τον Ήλιο περιστρέφονται οι εσωτερικοί, πετρώδεις πλανήτες και οι εξωτερικοί...

Υδρόγειος

Η υφήλιος σε διάφορες τρισδιάστατες εικόνες.

Οι αστρικοί μας "γείτονες"

Μια παρουσίαση των κοντινών και μακρινών μας "γειτόνων", από το ηλιακό μας σύστημα ως...

Βυθομετρικοί χάρτες

Παρατηρώντας τον θαλάσσιο βυθό μπορούμε να διακρίνουμε τα όρια των τεκτονικών πλακών.

Θάλασσες και κόλποι

Τα γραφικά παρουσιάζουν τις κυριότερες θάλασσες της Γης και τους κόλπους που σχηματίζονται.

Αρχαίες ήπειροι και γεωλογική ιστορία

Στην ιστορία της Γης, οι ήπειροι συνεχώς μετακινούνταν και μεταλλάσσονταν. Αυτή η...

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

Ο Ήλιος

Η διάμετρος του Ήλιου είναι περίπου 109 φορές αυτής της Γης. Αποτελείται κυρίως από υδρογόνο.

Ο Γαλαξίας μας

Ο Γαλαξίας μας έχει διάμετρο περίπου 100.000 έτη φωτός και περιλαμβάνει περισσότερα από...

Γεωγραφικές συντεταγμένες (βασικό επίπεδο)

Το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό κάθε σημείου...

Ηφαιστειακή δραστηριότητα

Κατά την ενεργή ηφαιστειακή δράση, η λάβα εξέρχεται από τον μανδύα της γης και εκβάλλεται...

Δομή της Γης (βασικό επίπεδο)

Η Γη τελείται από πολλά ομόκεντρα σφαιρικά στρώματα.

Το γήινο μαγνητικό πεδίο

Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης βρίσκονται κοντά στους γεωγραφικούς πόλους της.

Ηλιακό σύστημα, πλανητικές τροχιές

Οι οκτώ πλανήτες του ηλιακού συστήματος κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές.

Γεωγραφικές συντεταγμένες (μέσο επίπεδο)

Το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό κάθε σημείου...

Ήπειροι και ωκεανοί

Η στερεή επιφάνεια της Γης μοιράζεται σε ηπείρους, μεταξύ των οποίων εκτείνονται οι ωκεανοί.

Κλιματικές ζώνες

Στη Γη μας παρατηρούμε διάφορες ζώνες ανάλογα με την γεωμορφολογία, το κλίμα, την χλωρίδα.

Νόμοι του Κέπλερ

ΟΙ τρεις βασικοί νόμοι που διέπουν την κίνηση των πλανητών διατυπώθηκαν από τον Γιόχαν...

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Δίας

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος: η μάζα του είναι δυόμισι...

Ερμής

Ο κοντινότερος στον Ήλιο και ταυτόχρονα ο μικρότερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος.

Ποσειδώνας

Ο μικρότερος εξωτερικός πλανήτης αερίων του Ηλιακού Συστήματος.

Αφροδίτη

Είναι ο δεύτερος πλανήτης κατά σειρά από τον Ήλιο, το πιο φωτεινό ουράνιο σώμα στον...

Ουρανός

Ο Ουρανός, ένας πλανήτης αερίων, όπως και ο Δίας, είναι ο έβδομος κατά σειρά από τον Ήλιο.

Κρόνος

Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης και ξεχωρίζει για το σύστημα των δακτυλίων...

Άρης

Στον "κόκκινο πλανήτη" οι επιστήμονες ψάχνουν για ίχνη νερού και ζωής.

Το δίδυμο Πλούτωνα - Χάροντα

Ο νάνος πλανήτης Πλούτωνας έχει ως μεγαλύτερο δορυφόρο του τον Χάροντα.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending...

Earthquake

An earthquake is one of the most devastating natural phenomena.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Εξερεύνηση του πλανήτη Άρη

Η σύσταση των πετρωμάτων, η μορφολογία του Άρη, ενδεχομένως τα ίχνη ζωής σε αυτόν, έχουν...

Η αποστολή Νέοι Ορίζοντες

Η διαστημική αποστολή Νέοι Ορίζοντες ξεκίνησε το 2006 με σκοπό την εξερεύνηση του...

Προσεδάφιση στην Σελήνη: 20 Ιουλίου 1969

Ο Νηλ Άρμστρονγκ, ένα από τα μέλη της αποστολής Απόλλων 11, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που...

Η αποστολή της Αυγής (Dawn)

Με την εξερεύνηση της Δήμητρας και της Εστίας, θα μάθουμε περισσότερα για την γέννηση του...

Added to your cart.