Φωτοσύνθεση

Φωτοσύνθεση

Τα φυτά είναι ικανά να αξιοποιούν ανόργανες ουσίες (διοξείδιο του άνθρακα και νερό) για να παράγουν οργανικές ουσίες (υδατάνθρακες).

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

Φωτοσύνθεση, ελαφριά φάση, σκοτεινή φάση, χλωροπλάστης, καταβολική διαδικασία, autotróf, φύλλο, φώς, ηλιοφάνεια, οξυγόνο, οργανικό υλικό, διοξείδιο του άνθρακα, γλυκόζη, ηλιακή ενέργεια, νερό, Παραγωγή οξυγόνου, Σταθεροποίηση άνθρακα, εσωτερική μεμβράνη, στιβάδα, θυλακοειδές, στρώμα, α' φωτοσύστημα, β' φωτοσύστημα, φωτοσυνθετικές χρωστικές ουσίες, ATP, ATP-άζη, αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, γλυκερικό οξύ-3-φωσφορικό άλας, 3-φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης, ριβουλόζης-1,5-διφωσφορικής, Μετασχηματισμό ενέργειας, Κύκλος, φωτόνιο, ατμοσφαιρικά αέρια, υδατάνθρακας, Ήλιος, μεταβολισμός, εργοστάσιο, βιοχημεία, βιολογία, _javasolt

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Η έννοια της φωτοσύνθεσης

 • CO₂
 • O₂
 • φως
 • C₆H₁₂O₆
 • H₂O

Η δομή του φύλλου

 • αγγειακές δεσμίδες: ξύλωμα
 • αγγειακές δεσμίδες: φλοίωμα
 • στόμα
 • μεσόφυλλο
 • επιδερμίδα

Φωτοσύνθεση

 • αγγειακές δεσμίδες: ξύλωμα
 • αγγειακές δεσμίδες: φλοίωμα
 • στόμα
 • κύτταρο του μεσόφυλλου
 • CO₂
 • O₂
 • φως
 • C₆H₁₂O₆
 • H₂O

Κύτταρο

Φωτεινή φάση

 • χλωροπλάστης
 • εσωτερική μεμβράνη
 • στιβάδα
 • θυλακοειδές
 • στρώμα
 • μεμβράνη θυλακοειδούς
 • εσωτερικό θυλακοειδούς
 • β' φωτοσύστημα
 • α' φωτοσύστημα
 • e⁻
 • H₂O
 • O
 • H⁺
 • O₂
 • PQ
 • κυτ
 • PC
 • Fd
 • FNR
 • φωσφορικά άλατα
 • ADP
 • ATP
 • NADP
 • NADPH
 • ATP-άζη
 • αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων
 • επίδραση στα ιόντα H⁺

Σκοτεινή φάση

 • ATP
 • ADP
 • NADPH
 • NADP
 • 5C
 • CO₂
 • 3C
 • 3C
 • 6C (γλυκόζη)
 • Δέσμευση CO₂, σύνθεση 3-φωσφογλυκερικού οξέος
 • Σύνθεση 1,3-διφωσφογλυκερικού ακυλίου
 • Σύνθεση 3-φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης
 • Απελευθέρωση 3-φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης από τον κύκλο
 • Σύνθεση διφωσφορικής ριβουλόζης (πεντόζης)

Τεχνητό φύλλο

 • νιτριδικός ημιαγωγός
 • μεταλλικός καταλύτης
 • H₂O
 • O₂
 • H⁺
 • e⁻
 • CO₂
 • HCOOH (μεθανοϊκό οξύ)

Κινούμενη απεικόνιση

Σχετικά έξτρα

Ο κύκλος του οξυγόνου

Το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς, βρίσκεται...

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γίνεται αιτία αύξησης...

Χλωροφύλλη

Η πράσινη χρωστική ουσία των φυτών είναι απαραίτητη για την πρόσληψη της ηλιακής...

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Μηχανισμοί κυτταρικής μεταφοράς

Τα γραφικά δείχνουν τις διαδικασίες ενεργητικής και παθητικής μεταφοράς που διαπερνά την...

Ένζυμα και λειτουργία τους

Τα ένζυμα είναι μόρια πρωτεϊνών που λειτουργούν ως καταλύτες σε βιοχημικές αντιδράσεις. Η...

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Τα κινούμενα γραφικά δείχνουν τις κύριες πηγές ρύπανσης του αέρα: την γεωργία, την...

Σπόροι και φύτρα

Τα δικοτυλήδονα έχουν δύο εμβρυακά φύλλα (κοτυληδόνες), από τα οποία φυτρώνει το νέο...

Οικοθέση (θώκος)

Στην οικολογία, η οικοθέση είναι ο όρος που αναφέρεται στον χαρακτηριστικό χώρο ζωής κάθε...

Φύλλο και ανατομία του

Τα γραφικά παρουσιάζουν τους βασικούς τύπους φύλλων καιι τις διαφορές μεταξύ των φύλλων...

Ο κύκλος του άνθρακα

Με την φωτοσύνθεση, ο άνθρακας ενσωματώνεται σε οργανικές ενώσεις, ενώ με την αναπνοή...

Άνθος

Με τη βοήθεια των γραφικών μαθαίνουμε για την δομή ενός τυπικού λουλουδιού.

Ο Ήλιος

Η διάμετρος του Ήλιου είναι περίπου 109 φορές αυτής της Γης. Αποτελείται κυρίως από υδρογόνο.

Αμοιβάδα πρωτεύς

Κοινό πρωτόζωο των γλυκών νερών, μονοκύτταρο και ετερότροφο, με συνεχώς μεταβαλλόμενο σχήμα.

Οξυγόνο (O₂) (μέσο επίπεδο)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στην Γη, που είναι αναντικατάστατο για την ζωή.

ADP, ATP

Η ATP είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τα κύτταρα.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Vegetative plant organs

These organs are vital for the survival and development of plants.

Σύγκριση μονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων φυτών

Τα δύο είδη αγγειόσπερμων είναι τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα.

Ευγλήνη

Μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός που διαθέτει μαστίγιο και ζει σε γλυκά νερά. Μπορεί...

Added to your cart.