Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γίνεται αιτία αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Γεωγραφία

Keywords

το φαινόμενο του θερμοκηπίου, παγκόσμια υπερθέρμανση, κλιματική αλλαγή, ερημοποίηση, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, απορρόφηση θερμότητας, αντανάκλαση, εισερχόμενη ακτινοβολία, εκπεμπόμενη ακτινοβολία, ατμοσφαιρικά αέρια, θερμοκήπιο, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, οξειδίων του αζώτου, υδρατμών, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, ανθρώπινη δραστηριότητα, ατμόσφαιρα, αέρας, Γη, επιφάνεια της θάλασσας, Ήλιος, σύννεφο, διακανονισμός, απόβλητα, παγετώνας, κοινωνία, φύση, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Scenes

Σχετικά έξτρα

Το έδαφος

Έδαφος είναι το ανώτατο στρώμα του φλοιού της Γης που αποτελείται...

Μηχανική και χημική διάβρωση

Με την μηχανική διάβρωση προκαλείται θραύση σε μικρότερα κομμάτια...

Το έργο που εκτελούν τα ορεινά ρυάκια

Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα νερού που μεταφέρεται και όσο...

Υποτροπική ζώνη

Η υποτροπική ζώνη βρίσκεται μεταξύ της τροπικής και της εύκρατης...

Αφρική - Η κλιματική ανατομία μιας ηπείρου

Παρουσίαση των οριζοντίων και καθέτων κλιματικών ζωνών της...

Κεραυνοί

Ο κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκένωση στην ατμόσφαιρα, που...

Ορεινές κλιματικές ζώνες

Σημαντικός παράγοντας για το κλίμα στις ορεινές περιοχές είναι το...

Κυματισμός

Τα κύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ακτών.

Added to your cart.