Διάλυμα υδροχλωρίου στο νερό

Διάλυμα υδροχλωρίου στο νερό

Το υδροχλώριο διαλύεται στο νερό και δίνουν το υδροχλωρικό οξύ.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

υδροχλώριο, διάλυση, χημική αντίδραση, χημικός, Αντίδραση, αντίδραση οξέος-βάσεως, υδροχλωρικό οξύ, ιόντων υδρονίου, μετάβαση πρωτονίων, μόριο υδροχλωρίου, μόριο νερού, ιόντων χλωρίου, οξύ, Βάση, Διάλυμα, Bronsted, οξύτητα, αφαλάτωσης, γαστρικό οξύ, οξύ του στομάχου, κέλυφος ενυδάτωσης, ανόργανος, χημεία

Σχετικά έξτρα

Διάλυμα χλωριούχου νατρίου

Το χλωριούχο νάτριο (κοινό αλάτι) διαλύεται στο νερό: τα μόρια του νερού, λόγω της...

Υδροχλώριο (υδροχλωρίδιο) (HCl)

Άχρωμο αέριο με οξεία οσμή. Το υδατικό διάλυμά του είναι το υδροχλωρικό οξύ.

Υδρίτης μεθανίου

Ο υδρίτης του μεθανίου είναι ένα στερεό υλικό που σχηματίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες...

Υδραλογόνα: σύγκριση

Στις χημικές ενώσεις των αλογόνων με το υδρογόνο σχηματίζονται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ...

Νερό (ύδωρ) (H₂O)

Το νερό είναι η πολύ σταθερή χημική ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου, και είναι...

Υδροξώνιο (H₃O⁺)

Πολυατομικό ιόν που χρησιμεύει για τον καθορισμό του βαθμού οξύτητας στα διαλύματα.

Χλώριο (Cl₂)

Ένα από τα αλογόνα. Είναι τοξικό αέριο με οξεία καυστική ορμή και κιτρινοπράσινο χρώμα.

Οργανική αντίδραση προσθήκης

Αντίδραση προσθήκης είναι η αντίδραση κατά την οποία δύο ή περισσότερα μόρια συνενώνονται...

Added to your cart.