Βήτα-D-φρουκτόζη (C₆H₁₂O₆)

Η φρουκτόζη, που περιέχεται στα φρούτα, είναι ο γλυκύτερος απλός υδατάνθρακας.

Σχετικά έξτρα

Καίγεται το καρύδι;

Με την καύση των συστατικών του καρυδιού παράγεται ενέργεια που...

Σακχαρόζη (κοινή ζάχαρη) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Η κοινή ζάχαρη είναι μια χημική ένωση με λευκό χρώμα και γλυκιά...

Μεθυλαμίνη (NH₂CH₃)

Η πιο απλή πρωτοταγής αμίνη.

Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο) (CHCl₃)

Το χρησιμοποιούν ως διαλύτη στα χημικά εργαστήρια, και παλαιότερα,...

Οξικός αιθυλεστέρας (C₄H₈O₂)

Ένας από τους σημαντικότερους εστέρες, προκύπτει από την αντίδραση...

Ιμιδαζόλη (C₃H₄N₂)

Μια αζωτούχος χημική ουσία που έχει πολλές πρακτικές και...

2-μεθυλο-1-βουτένιο (C₅H₁₀)

Ένα από τα ισομερή των πεντένιων.

Added to your cart.