Βακτήρια (κόκκοι, ράβδοι, σπείρες)

Βακτήρια (κόκκοι, ράβδοι, σπείρες)

Τα βακτήρια μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε ανάλογα με την μορφή τους.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

βακτήριο, προκαρυώτης, μονοθάλαμος, παθογόνος, αντιβιοτικό, μικροοργανισμός, ασθένεια, μόλυνση, φλεγμονή, E. coli, τέτανος, πανούκλα, χολέρα, γονοκοκκική λοίμωξη, μηνιγγίτιδα, βλεννόρροια, πνευμονία, σαλμονέλα, Νοσήματα λεγεωνάριων, Βορρελίωση ή νόσος του Lyme, σύφιλη, ραβδί, spiral, σφαιρικός, monococcus, vibrio, πύο, staphylococcus, streptococcus, μικρόβιο, Spirillum, του κόκκου, Κύτταρο, κυτταρικό τοίχωμα, Gram θετικά, χρώση Gram, tok, cilium, Παστέρ, Gram αρνητικά, μορφολογία, βακτηριολογία, Μικροβιολογία, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Ο κύκλος του αζώτου

Το άζωτο της ατμόσφαιρας δεσμεύεται με τη βοήθεια βακτηριδίων και χρησιμοποιείται από...

Ιοί

Οι ιοί αποτελούνται από πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα (DNA ή RNA). Επεμβαίνουν στην...

Ενεργειακός σταθμός βιοαερίου

Το βιοαέριο παράγεται με την βοήθεια βακτηριδίων από βιολογικά υλικά (λύματα...

Μόριο ελαίου

Τριγλυκερίδια που περιέχουν ακόρεστα λιπαρά οξέα, είναι υγρά σε θερμοκρασία δωματίου.

Λιπαρό μόριο

Τρία μόρια κορεσμένων λιπαρών οξέων συνδέονται με ένα μόριο γλυκερόλης.

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Υπάρχουν δύο τύποι κυττάρων: τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά.

Γαιοσκώληκας

Η ανατομία των δακτυλιοειδών επιδεικνύεται πλήρως από τον γαιοσκώληκα, που κατοικεί στο...

Σύγκριση βρώσιμων και δηλητηριωδών μανιταριών

Ορισμένα μανιτάρια μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα δηλητηρίαση, ενώ άλλα είναι πηγή...

Επιδημία πανώλης (Ευρώπη, 1347–1353)

Το βακτήριο της βουβωνικής πανώλης προκάλεσε έναν από τους καταστροφικότερους λοιμούς της...

Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length

DNA

Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of...

Δομή των πρωτεϊνών

Η σύνθεση των αλυσίδων πολυπεπτιδίων και η διάταξή τους στον χώρο, καθορίζουν την...

Πεσκανδρίτσα

Αυτό το ψάρι με την παράξενη εμφάνιση χρησιμοποιεί μια φωσφορίζουσα νηματοειδή απόφυση ως...

Ευγλήνη

Μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός που διαθέτει μαστίγιο και ζει σε γλυκά νερά. Μπορεί...

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Παραμήκιο

Μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός, πολύ διαδεδομένος στα γλυκά νερά.

Αμοιβάδα πρωτεύς

Κοινό πρωτόζωο των γλυκών νερών, μονοκύτταρο και ετερότροφο, με συνεχώς μεταβαλλόμενο σχήμα.

Added to your cart.