Αρχαίες ήπειροι και γεωλογική ιστορία

Αρχαίες ήπειροι και γεωλογική ιστορία

Στην ιστορία της Γης, οι ήπειροι συνεχώς μετακινούνταν και μεταλλάσσονταν. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και τώρα.

Γεωγραφία

Keywords

ιστορία της Γης, θέσεις των ηπείρων, μετανάστευση ήπειρο, Panthalassa, Pangea, Λαυρασία, Gondwana, γεωλογικές ηλικίες, Kambrium, Silurian, Devonian περίοδο, Ανθρακοφόρος, Perm, ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξέλιξη, ήπειρος, Γη, λιθόσφαιρα, μάγματος, Φυσική Γεωγραφία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Scenes

Σχετικά έξτρα

Planets in our backyard

The lesson illustrates the size of the planets in the Solar System...

Δομή της Γης (μέσο επίπεδο)

Η Γη αποτελείται από πολλά ομόκεντρα στρώματα ή γεώσφαιρες.

Αντιπλημμυρική προστασία

Οι πλημμύρες των ποταμών δημιουργούν πολλαπλά περιβαλλοντικά...

Ο Ήλιος

Η διάμετρος του Ήλιου είναι περίπου 109 φορές αυτής της Γης....

Γεωθερμική ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον, ασφαλής και...

And yet it moves Part 2

The lesson introduces you to the movement of Earth around the Sun.

Η αποστολή της Αυγής (Dawn)

Με την εξερεύνηση της Δήμητρας και της Εστίας, θα μάθουμε...

Η αποστολή Νέοι Ορίζοντες

Η διαστημική αποστολή Νέοι Ορίζοντες ξεκίνησε το 2006 με σκοπό την...

Added to your cart.