Αρμονική ταλάντωση και κυκλική κίνηση

Αρμονική ταλάντωση και κυκλική κίνηση

Η κανονική κυκλική κίνηση ενός σώματος μπορεί να θεωρηθεί ως αρμονική ταλάντωση, αν ειδωθεί από άλλη οπτική γωνία.

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

απλή αρμονική ταλάντωση, κυκλική κίνηση, πλάτος, ταχύτητα, επιτάχυνση, κυκλική διαδρομή, πηγή, Εποχή, συχνότητα, χρονική εξάρτηση του πλάτους, χρονική εξάρτηση της ταχύτητας, χρονική εξάρτηση της επιτάχυνσης, γωνιακή συχνότητα, γωνιακή ταχύτητα, περιοδικότητα, κίνηση, Μηχανική, μάζα, φυσική, διάνυσμα

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Πώς λειτουργεί το μεγάφωνο;

Το μεγάφωνο αξιοποιεί το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής για να παράγει ηχητικά...

Σχηματισμός ήχων

Ο ήχος σχηματίζεται μέσω του αέρα που εκχύεται από τους πνεύμονες και διαμορφώνεται...

Πώς λειτουργεί το πιστολάκι μαλλιών;

Το κινούμενο σχέδιο μας δείχνει πώς είναι κατασκευασμένος και πώς λειτουργεί το πιστολάκι...

Δημιουργία εναλλασσόμενου ρεύματος

Με την περιστροφή ενός πλαισίου με πηνίο εντός ενός μαγνητικού πεδίου παράγεται ηλεκτρικό...

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Δυνάμεις

Τα γραφικά παρουσιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε οχήματα με τροχούς ή ολισθητήρες.

Ηλεκτρικό κουδούνι

Μηχανισμός που λειτουργεί με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη.

Added to your cart.