Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO₃)

Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO₃)

Η συνηθισμένη μορφή του είναι ο ασβεστόλιθος, που έχει ποικίλες χρήσεις.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

ανθρακικό ασβέστιο, ασβεστόλιθος, μάρμαρο, ασβεστίτης, άσβεστος, ιοντική ένωση, ιοντική πλέγμα, κατιόν, ανιόν, τύπος, βράχος, ιζηματογενούς πετρώματος, περιοχή καρστικού, σταλακτίτης, χημική ένωση, ανόργανος, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Μαργαριτάρια

Ορισμένα οστρακοφόρα μαλάκια για λόγους αυτοάμυνας παράγουν μαργαριτάρια, τα οποία ο...

Ανθρακικό ιόν (CO₃²⁻)

Πολυατομικό ιόν που προέρχεται από το ανθρακικό οξύ με τη απελευθέρωση πρωτονίων του.

Δεσμοί του βενζολίου

Στο βενζόλιο συναντάμε δεσμούς σίγμα και πι μεταξύ των ατόμων του άνθρακα.

Ηλεκτρονική δομή του ασβεστίου

Τα γραφικά απεικονίζουν τις τροχιές σίγμα και πι, στο άτομο του ασβεστίου.

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) (μέσο επίπεδο)

Άχρωμο, άοσμο, τοξικό αέριο που μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινο θάνατο, συνήθως λόγω...

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) (μέσο επίπεδο)

Άχρωμο, άοσμο αέριο, πυκνότερο από τον αέρα. Είναι απαραίτητο για την φωτοσύνθεση στα φυτά.

Ανθρακικό οξύ (H₂CO₃)

Άχρωμο, άοσμο υγρό που παράγεται με την διάλυση διοξειδίου του άνθρακα στο νερό.

Βενζοϊκό οξύ (C₆H₅COOH)

Το απλούστερο από τα αρωματικά καρβοξυλικά οξέα.

Μοριακές ασκήσεις 3. (Ιόντα)

Ασκήσεις για την κατανόηση του σχηματισμού ιόντων.

Added to your cart.