Αμινοξέα

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

αμινοξέων, αργινίνη, ασπαραγίνη, ασπαρτικό οξύ, κυστεΐνη, φαινυλαλανίνη, γλυκίνη, γλουταμίνη, γλουταμινικό οξύ, ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, μεθειονίνη, προλίνη, τυροσίνης, θρεονίνη, τρυπτοφάνη, σερίνη, βαλίνη, αλανίνης, πρωτεΐνη, πεπτίδιο, πεπτιδικού δεσμού, δεσμό αμιδίου, αμφιοντικές δομή, μη πολικές πλευρικές αλυσίδες, πολική πλευρική αλυσίδα, μόριο, χημεία, οργανικός

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Γλουταμινικό οξύ

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Τρυπτοφάνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες. Περιέχει δακτύλιο στην αλυσίδα του.

Ασπαραγίνη

Ένα από τα βασικά, απαραίτητα αμινοξέα που οικοδομούν τις πρωτεΐνες των ζωϊκών ιστών.

Κυστεΐνη

Θειούχο αμινοξύ, ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεΐνες.

Βαλίνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεΐνες.

Λυσίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Ισολευκίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Ιστιδίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Τυροσίνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες. Περιέχει δακτύλιο στην αλυσίδα του.

Θρεονίνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες.

Σερίνη

Ένα από τα αμινοξέα που δομούν τις ζωικές πρωτεΐνες.

Προλίνη

Ένα από τα αμινοξέα που δομούν τις ζωικές πρωτεΐνες. Η αμινομάδα της και το 3ο άτομο του...

Ασπαρτικό οξύ

Ένα από τα βασικά, απαραίτητα αμινοξέα που οικοδομούν τις πρωτεΐνες των ζωϊκών ιστών.

Γλουταμίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Αργινίνη

Ένα από τα βασικά, απαραίτητα αμινοξέα που οικοδομούν τις πρωτεΐνες των ζωϊκών ιστών.

Λευκίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Φαινυλαλανίνη

Ένα από τα βασικά αμινοξέα που δομούν τις πρωτεΐνες.

Αλανίνη (C₃H₇NO₂)

Ένα μη πολικό αμινοξύ. Τα μόρια της σειράς L και της σειράς D είναι εναντιομερή...

Δομή των πρωτεϊνών

Η σύνθεση των αλυσίδων πολυπεπτιδίων και η διάταξή τους στον χώρο, καθορίζουν την...

Δευτεροταγής δομή των πρωτεϊνών

Οι αλυσίδες πολυπεπτιδίων, που έχουν δομηθεί από αμινοξέα, διαμορφώνονται σε σχήμα...

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν...

Πεπτιδικός δεσμός

Τα αμινοξέα που συνθέτουν τις πρωτεΐνες, συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς.

Ο κύκλος του αζώτου

Το άζωτο της ατμόσφαιρας δεσμεύεται με τη βοήθεια βακτηριδίων και χρησιμοποιείται από...

Αιμοσφαιρίνη

Πρωτεΐνη που απαντάται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι μεταφορέας οξυγόνου.

Παραγωγή αμμωνίας (μέθοδος Haber–Bosch)

Η βιομηχανική παραγωγή αμμωνίας απαιτεί υψηλή θερμοκρασία και πίεση και την παρουσία...

Αμμωνιακό ιόν (NH₄⁺)

Ένα πολυατομικό κατιόν που προκύπτει με την πρόσληψη πρωτονίων (με δοτικό δεσμό) στο...

Φιβροΐνη

Η φιβροΐνη είναι μια ινώδης πρωτεΐνη που εκκρίνεται στην βλέννα του μεταξοσκώληκα και...

Γλυκυλογλυκίνη (C₄H₈N₂O₃)

Πεπτίδιο που προκύπτει από δύο μόρια γλυκίνης συνδεδεμένα με πεπτιδικό δεσμό.

Αμμωνία (NH₃)

Η αμμωνία είναι ένα άχρωμο αέριο με οξεία οσμή. Το υδατικό διάλυμα αμμωνίας...

Added to your cart.