Αλανίνη (C₃H₇NO₂)

Αλανίνη (C₃H₇NO₂)

Ένα μη πολικό αμινοξύ. Τα μόρια της σειράς L και της σειράς D είναι εναντιομερή (κατοπτρικά είδωλα μεταξύ τους).

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

αλανίνης, Ala, αμινοξέων, πρωτεΐνη, πεπτίδιο, πολυπεπτίδιο, μη πολικές πλευρικές αλυσίδες, μετάξι, αμφιταίον, πεπτιδικού δεσμού, δεσμό αμιδίου, αλληλουχία αμινοξέων, μόριο, χημεία, βιοχημεία, βιολογία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν...

Πεπτιδικός δεσμός

Τα αμινοξέα που συνθέτουν τις πρωτεΐνες, συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς.

Ιστός αράχνης

Αν και η πυκνότητα της ίνας που παράγει η αράχνη είναι μικρότερη από εκείνη του νάυλον, η...

Added to your cart.