Θρεονίνη

Θρεονίνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

θρεονίνη, Thr, αμινοξέων, πρωτεΐνη, πεπτίδιο, πολυπεπτίδιο, πολική πλευρική αλυσίδα, αμφιοντικές δομή, πεπτιδικού δεσμού, δεσμό αμιδίου, αλληλουχία αμινοξέων, μόριο, οργανικός, χημεία, βιολογία, βιοχημεία

Σχετικά έξτρα

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Added to your cart.