Θείο (S₈)

Θείο (S₈)

Το 16ο πιο συνηθισμένο στοιχείο στην Γη, είναι μία κίτρινη, άοσμη, στερεή ουσία. Μια γνωστή του ένωση είναι ο πυρίτης ή χρυσοπυρίτης.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

θείο, ομοπυρηνικής μόριο, μόριο, μοριακό πλέγμα, οκτατομικό, ορθορομβικό, μονοκλινική, άμορφος, σουλφίδια, ανόργανος, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Τριοξείδιο του θείου (SO₃)

Ένα από τα οξείδια του θείου που ενώνεται με το νερό παράγοντας θειικό οξύ.

Διοξείδιο του θείου (SO₂)

Περιέχεται στην οξινη βροχή. Είναι ενδιάμεσο προϊόν της βιομηχανίας θειικού οξέος.

Θειώδες οξύ (H₂SO₃)

Άχρωμο οξύ, μέτριας ισχύος, που εμφανίζεται μόνο σε υδατικά διαλύματα.

Θειικό οξύ (H₂SO₄)

Άχρωμο υγρό, ελαιώδους υφής, εξαιρετικά οξειδωτικό, που χρησιμοποιείται πολύ στη χημική...

Θειικό ιόν (SO₄²⁻)

Ανιόν που σχηματίζεται όταν από το μόριο του θειικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

Υδρόθειο (H₂S)

Άχρωμο αέριο, τοξικό, με οσμή χαλασμένου αυγού. Περιέχεται συχνά στα ιαματικά και...

Κυστεΐνη

Θειούχο αμινοξύ, ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεΐνες.

Added to your cart.