Το κλίμα στον Ισημερινό

Παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων του κλίματος γύρω από τον Ισημερινό.

Σχετικά έξτρα

Στα ίχνη της βροχής - Οι σαβάνες

Το κλίμα καθορίζει τη χλωρίδα και την πανίδα στις σαβάνες.

How are rocks made?

You can follow the process of the formation of rocks.

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of...

Μετεωρολογικά μέτωπα

Στις ζώνες όπου οι θερμές και οι ψυχρές αέριες μάζες συναντώνται,...

Η ρύπανση των φυσικών υδάτων

Το νερό είναι από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους που πρέπει...

Εξωγενείς γεωλογικές δυνάμεις

Εξωγενείς και ενδογενείς δυνάμεις διαμόρφωσαν την επιφάνεια της...

Κύκλος των πετρωμάτων

Υπό την επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων, τα πετρώματα...

Θερμικό ισοζύγιο της Γης

Η διάρκεια ηλιοφάνειας, η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής...

Added to your cart.