Το «αργό» φωτόνιο

Το «αργό» φωτόνιο

Τι είναι το ηλιακό φως; Πώς δημιουργείται και πόσο χρόνο χρειάζεται για να φθάσει στην Γη;

02:35

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

φυσική, φώς, φωτόνιο, αστρονομία, Αστέρι, Ενέργεια, στοιχειώδη σωματίδια, κβαντική φυσική, πυρηνική φυσική, σύνδεσμος, πυρηνική σύντηξη, ηλεκτρομαγνητικός, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, βιοφωτισμός, αστροφεγγιά, Kvantum, ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Added to your cart.