Το αεικίνητο

Το αεικίνητο

Είναι άραγε δυνατόν, μετά την εκκίνησή του, ένας μηχανισμός να δουλεύει για πάντα;

02:30

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

perpetual motion machine, τεχνική, εφεύρεση, Φυσική, Επιστήμη, Μηχανική, Ενέργεια, διατήρησης της ενέργειας, μηχανή, deception, hoax, φυσικός, Φυσικοί, τέχνασμα, closed system

Added to your cart.