Το Μεγάλο Ρήγμα της ανατολικής Αφρικής

Το Μεγάλο Ρήγμα της ανατολικής Αφρικής

Οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών στην ανατολική Αφρική δημιούργησαν την κοιλάδα του Μεγάλου Ρήγματος.

02:45

Γεωγραφία

Added to your cart.