Πόλεις της Τσεχίας

Πόλεις της Τσεχίας

Στο βίντεο που ακολουθεί επισκεπτόμαστε την Δημοκρατία της Τσεχίας, τις χαρακτηριστικές πόλεις της και μαθαίνουμε για τις διάσημες μπύρες της.

06:35

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

μπύρα, Δήμος, κουλτούρα, Τσεχία, Σλοβακία, nokia, Κεντρική Ευρώπη, γεωγραφία, περιφερειακό

Added to your cart.