Παγετωνικές διεργασίες στα όρη Τάτρα

Παγετωνικές διεργασίες στα όρη Τάτρα

Η δύναμη του πάγου δημιουργεί καταπληκτικές μορφές. Ας ταξιδέψουμε στα όρη Τάτρα για να εξετάσουμε από κοντά τα σχετικά φαινόμενα.

03:46

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Tatra, Υψηλά Τάτρα, παγετώδης, Σλοβακία, Κεντρική Ευρώπη, εξωτερικές δυνάμεις, παγετό κατακερματισμό, θρυμματισμός, Πάγος, χιόνι, Firn, μικρή λίμνη επί όρους, κοιλάδα Circus, βουνό, φυσικός, περιπέτεια, γεωγράφος, περιφερειακό, γεωγραφία

Added to your cart.