Οι Ρωμαίοι όργωσαν το έδαφος της ηττημένης και πυρπολημένης Καρχηδόνας και το πασπάλισαν με αλάτι.

Οι Ρωμαίοι όργωσαν το έδαφος της ηττημένης και πυρπολημένης Καρχηδόνας και το πασπάλισαν με αλάτι.

Πραγματικά έσπειραν οι Ρωμαίοι με αλάτι το έδαφος της Καρχηδόνας;

04:34

Ιστορία

Λέξεις/κλειδιά

punisch, Krieg, Karthago, Hispania, römisch, Cato, Σκιπίων, Salz, Ruine, Bibel, Numidien, Ρώμη, Αρχαία Ρώμη, θρύλος, αρχαιότητα, Ιστορία

Added to your cart.