Ο πληθυσμός της Γης το έτος 2150

Είμαστε μάρτυρες μιας εκρηκτικής πληθυσμιακής ανάπτυξης στην Γη. Σε μερικά χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια και δεν αναμένεται να σταθεί εκεί.

Σχετικά έξτρα

Κυλιόμενος αυτοκινητόδρομος

Ο «κυλιόμενος αυτοκινητόδρομος» (Ρο - Λα) είναι ένας φιλικός προς...

Δίκτυα μεταφορών

Παρουσίαση των βασικών μεταφορικών αξόνων και κόμβων: χερσαίων,...

Σχιστολιθικό αέριο

Το φυσικό αέριο που βρίσκεται μεταξύ των σχιστολιθικών πετρωμάτων...

Παλιρροιακός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

Χρησιμοποιεί την μεταβολή της ημερήσιας στάθμης της θάλασσας, την...

Διαρροή εγκεφάλων

Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις αναπτυσσόμενες προς τις...

Ιθαγενείς πληθυσμοί της Αφρικής - Νομάδες

Στην κοιλάδα του Μεγάλου Ρήγματος της ανατολικής Αφρικής ζουν και...

Η δομή της οικονομίας

Οι άνθρωποι έχουν διάφορα καθήκοντα και εργασίες που εκτελούν...

Added to your cart.