Ο μύθος του χρυσού μήλου

Ο μύθος του χρυσού μήλου

Ο μύθος για το πώς ξεκίνησε ο Τρωικός Πόλεμος είναι από τους γνωστότερους της ελληνικής μυθολογίας.

01:49

Ιστορία

Λέξεις/κλειδιά

χρυσό μήλο, az aranyalma mítosza, Τροία, Ζευς, Ελένη της Τροίας, Αθήνα, Αφροδίτη, Erisz, έχθρα, μύθος, Ελλάδα, Παρίσι, Τρωικος Πολεμος, αρχαιότητα, θεότητες, δραπέτευση, εκδίκηση, πόλεμος, ιστορία, θησαυρός

Added to your cart.