Οξείδωση αλκοόλης

Εξετάζουμε το χρώμα ενός χάλκινου σύρματος, υπό την επίδραση θερμότητας και ατμών αιθανόλης.

Σχετικά έξτρα

Γραφίτης

Ένα από τα κρυσταλλικά πολύμορφα του άνθρακα.

Ισοπρένιο (2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο) (C₅H₈)

Με τον πολυμερισμό του παράγεται το συνθετικό καουτσούκ.

Το πείραμα του καυτού πάγου

Υπάρχει καυτός πάγος; Σίγουρα, θα πρόκειται για αστείο! Ας πάρουμε...

Δομή των πρωτεϊνών

Η σύνθεση των αλυσίδων πολυπεπτιδίων και η διάταξή τους στον χώρο,...

Παραγωγή αιθενίου, αντίδραση με βρωμιούχο ύδωρ (παρατήρηση)

Το αιθένιο που παράγεται με την θέρμανση πολυαιθυλενίου,...

Βαφή άνθους

Ψεκάζουμε ένα άχρωμο υγρό στα πέταλα ενός λουλουδιού και αυτά...

Κυκλοπεντάνιο (C₅H₁₀)

Μέλος της ομόλογης σειράς των κυκλοαλκανίων.

Αιμοσφαιρίνη

Πρωτεΐνη που απαντάται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι μεταφορέας...

Added to your cart.