Λουδοβίκος ΙΔ'

Λουδοβίκος ΙΔ'

Οι προγενέστερες προσπάθειες των Βουρβώνων ηγεμόνων για την ισχυροποίηση της Γαλλίας προετοίμασαν το έδαφος για την βασιλεία του πιο μεγαλειώδους βασιλιά στην γαλλική ιστορία, του Λουδοβίκου ΙΔ'.

04:01

Ιστορία

Λέξεις/κλειδιά

XIV. Lajos, Geschichte, Französische Monarchie, francia, Bourbonen, politika, király, 17. század, 18. század, újkor

Added to your cart.