Η ιστορία του Ιωσήφ

Η ιστορία του Ιωσήφ

Ο βιβλικός βίος του Ιωσήφ, εγγονού του Αβραάμ, του πατριάρχη των Ιουδαίων.

01:18

Ιστορία

Λέξεις/κλειδιά

József története, Ιωσήφ, Jákob fia, Ιάκωβος, Ερμηνεία ονείρου, όνειρο, bibliai történet, Αγία Γραφή, Παλαια Διαθηκη, Ισραήλ, Αβραάμ, Canaan, Αίγυπτος, φαραώ, ιστορία, αρχαιότητα, θεός, testvér, αυτί, θρησκεία

Added to your cart.