Η άνοδος της Καθολικής Εκκλησίας

Η άνοδος της Καθολικής Εκκλησίας

Η Καθολική Εκκλησία απολάμβανε τεράστιας εξουσίας κατά το Μεσαίωνα, όχι μόνο στην θρησκευτική πίστη, αλλά και στην πολιτική.

02:19

Ιστορία

Λέξεις/κλειδιά

Πάπας, Φραγκική Αυτοκρατορία, Ρώμη, παπικά κράτη, θρησκεία, Ρωμαϊκός, Αξιωματικός, βάπτισμα, δέκατο, δωρεά, Χριστιανός, θρησκευτκή, Ιστορία, Μεσαίωνας, μεσαιωνικός, καθολικός, εκκλησία

Added to your cart.