Γεωγραφική κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού

Γεωγραφική κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού

Ο πληθυσμός της Γης κατανέμεται εξαιρετικά άνισα στις διάφορες περιοχές. Κάποιες είναι ακατοίκητες, ενώ σε άλλες ζουν ακόμα και 60 χιλιάδες άνθρωποι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

02:50

Γεωγραφία

Keywords

πληθυσμός, Γη, πυκνότητα πληθυσμού, πληθυσμό ρυθμός ανάπτυξης, πληθυσμιακή έκρηξη, δημογραφία, Κίνα, Ινδία, άνιση κατανομή, εύκρατη ζώνη, ψυχρή ζώνη, Τροπική ή άνυδρη περιοχή, ακατοίκητος, διασπορά, στοιχεία θνησιμότητας, στοιχεία γέννησης, μετανάστευση, πυραμίδα του πληθυσμού, κοινωνία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Σχετικά έξτρα

Διαρροή εγκεφάλων

Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις αναπτυσσόμενες προς τις...

The Sun - a source of energy

In this lesson you will learn about the Sun and how solar energy...

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are...

Περιφραγμένες κοινότητες

Οι άνθρωποι των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων συνήθως επιθυμούν...

Διύλιση πετρελαίου

Με την διύλιση του αργού πετρελαίου παράγονται διάφορα προϊόντα,...

Σχιστολιθικό αέριο

Το φυσικό αέριο που βρίσκεται μεταξύ των σχιστολιθικών πετρωμάτων...

Where does water come from?

Let's follow the journey of water and find out how it gets into...

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός που, με ελάχιστες εξαιρέσεις,...

Added to your cart.