Επιφανειακή τάση των υγρών 2.

Επιφανειακή τάση των υγρών 2.

Στο βίντεο αυτό πειραματιζόμαστε με χρώματα για τρόφιμα.

01:06

Χημεία

Added to your cart.