Βαφή άνθους

Βαφή άνθους

Ψεκάζουμε ένα άχρωμο υγρό στα πέταλα ενός λουλουδιού και αυτά γίνονται μωβ. Ας δούμε τι συνέβη από χημική άποψη!

02:09

Χημεία

Σχετικά έξτρα

Σχετικά έξτρα

Διαμάντι

Αλλότροπη μορφή του καθαρού άνθρακα. Είναι το σκληρότερο φυσικό υλικό.

Ακετόνη (προπανόλη) (C₃H₆O)

Ο απλούστερος εκπρόσωπος των κετόνων.

Λιπαρό μόριο

Τρία μόρια κορεσμένων λιπαρών οξέων συνδέονται με ένα μόριο...

N-μεθυλαιθαναμίδη (C₃H₇NO)

Ουσία με στερεή, κρυσταλλική μορφή.

Δάσος μαύρων φιδιών

Χρησιμοποιούμε καθημερινά το όξινο ανθρακικό νάτριο στην κουζίνα:...

Μεθανικός (ή μυρμηκικός) μεθυλεστέρας (C₂H₄O₂)

Εστέρας του μεθανικού οξέος και της μεθυλικής αλκοόλης, απαντάται...

Λακτόζη (γαλακτοσάκχαρο) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Ένας τύπος δισακχαρίτη που απαντάται στο γάλα των θηλαστικών.

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

Άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην φασματοσκοπία NMR.

Added to your cart.